Mon Jul 15 04:53:35 UTC 2024

Wikipedia Color Contrast Errors

Baseline: 22

Scanned 50 pages.

14 pages without color contrast violations.

36 pages with color contrast violations.

Wikipedia:Izehlakalo_ezimanje - Total Errors: 1

Selector Context Message
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > ul > li > dl > dd > a:nth-child(3) > i[style] > b
<b>iminikelo</b>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 2.56 (foreground color: #0033ff, background color: #101418, font size: 12.0pt (16px), font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1

IRiphabhuliki_yaseNingizimu_Afrika - Total Errors: 20

Selector Context Message
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-11"]
<a href="#cite_note-11">[11]</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 8.6pt (11.4px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="EGoli"].mw-redirect
<a href="/wiki/EGoli" class="mw-redirect" title="EGoli">eGoli</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Soweto"]
<a href="/wiki/Soweto" title="Soweto">Soweto</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="EKapa"].mw-redirect
<a href="/wiki/EKapa" class="mw-redirect" title="EKapa">eKapa</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="EThekwini"].mw-redirect
<a href="/wiki/EThekwini" class="mw-redirect" title="EThekwini">eThekwini</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="EPitoli"].mw-redirect
<a href="/wiki/EPitoli" class="mw-redirect" title="EPitoli">ePitoli</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
.client-js.mf-expand-sections-clientpref-0.mf-font-size-clientpref-small.mw-mf-amc-clientpref-0:root
<a href="/wiki/Mitchell%27s_Plain" class="mw-redirect" title="Mitchell's Plain">Mitchell's Plain</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Umlazi"]
<a href="/wiki/Umlazi" title="Umlazi">Umlazi</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Katlehong"]
<a href="/wiki/Katlehong" title="Katlehong">Katlehong</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Tembisa"].mw-redirect
<a href="/wiki/Tembisa" class="mw-redirect" title="Tembisa">Tembisa</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Khayelitsha"]
<a href="/wiki/Khayelitsha" title="Khayelitsha">Khayelitsha</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Soshanguve"]
<a href="/wiki/Soshanguve" title="Soshanguve">Soshanguve</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Mamelodi"]
<a href="/wiki/Mamelodi" title="Mamelodi">Mamelodi</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Ibhayi"]
<a href="/wiki/Ibhayi" title="Ibhayi">Ibhayi</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Tshivhase"]
<a href="/wiki/Tshivhase" title="Tshivhase">Tshivhase</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Pietermaritzburg"]
<a href="/wiki/Pietermaritzburg" title="Pietermaritzburg">Pietermaritzburg</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Sebokeng"]
<a href="/wiki/Sebokeng" title="Sebokeng">Sebokeng</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Bloemfontein"].mw-redirect
<a href="/wiki/Bloemfontein" class="mw-redirect" title="Bloemfontein">Bloemfontein</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Mabopane"]
<a href="/wiki/Mabopane" title="Mabopane">Mabopane</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Chatsworth"]
<a href="/wiki/Chatsworth" title="Chatsworth">Chatsworth</a>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.03 (foreground color: #6d8af2, background color: #f9f9f9, font size: 11.4pt (15.2px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1

UNkulunkulu - Total Errors: 1

Selector Context Message
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > section.mf-section-0 > div.thumb.tmulti.tright > div.thumbinner > div.trow > .thumbcaption.thumbcaption[style]
<div class="thumbcaption" style="background-color:transparent">unongo (lwenjongo yokukhulekela noma ubuciko) lukaThixo (lkusuka kwesobunxele kuya kwesokhohlo kusuka phezulu) ubukristu, ubusulumane, ukungakholwa kuthixo, injulalwazi yobuMonadi, ubuhindu baseBali, kanye nobuZorowasta.</div>
Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 1.14 (foreground color: #202122, background color: #101418, font size: 9.8pt (13px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1