Tue Jun 18 23:53:21 UTC 2024

Wikipedia Color Contrast Errors

Baseline: 1398

Scanned 50 pages.

20 pages without color contrast violations.

30 pages with color contrast violations.

Kategorî:Gotarên_Almanyayê_bi_muhîmiya_Navîn - Total Errors: 12

Selector Context
/* failed to decorate */ .main-link <span class="main-link">Girêdana navzimanî kêm e </span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-notice > tbody > tr > .mbox-text.mbox-text > div. <div>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-notice > tbody > tr > td.mbox-text > div > b > a[title="Wîkîpediya\:Kategorîkirin"]. <a href="/wiki/W%C3%AEk%C3%AEpediya:Kategor%C3%AEkirin" title="Wîkîpediya:Kategorîkirin">kategoriyeke</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .cmbox-content.plainlinks.cmbox.cmbox-content > tbody. > tr. > .mbox-text.mbox-text <td class="mbox-text"><span style="font-size:15px;"><b>Rêveber: Vê kategoriyê tenê ji ber ku vala ye jê nebin!</b></span><br> Dibe ku ev kategorî carinan an jî bi piranî vala be.</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-content > tbody > tr > .mbox-text.mbox-text > span. > b. <b>Rêveber: Vê kategoriyê tenê ji ber ku vala ye jê nebin!</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .zêde.import.import-herî.zêde[style] > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_muh%C3%AEmiya_Her%C3%AE_z%C3%AAde" title="Kategorî:Gotarên Almanyayê bi muhîmiya Herî zêde">Herî zêde</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .import-zêde.import.import-zêde[style] > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_muh%C3%AEmiya_Z%C3%AAde" title="Kategorî:Gotarên Almanyayê bi muhîmiya Zêde">Zêde</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .import-kêm.import.import-kêm[style] > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_muh%C3%AEmiya_K%C3%AAm" title="Kategorî:Gotarên Almanyayê bi muhîmiya Kêm">Kêm</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .kêm.import.import-herî.kêm[style] > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_muh%C3%AEmiya_Her%C3%AE_k%C3%AAm" title="Kategorî:Gotarên Almanyayê bi muhîmiya Herî kêm">Herî kêm</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .import-na.import.import-na[style] > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_muh%C3%AEmiya_NA" title="Kategorî:Gotarên Almanyayê bi muhîmiya NA">NA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > span.plainlinks > div.noprint.toccolours > div[style] > p > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(2) <a class="external text" href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_muh%C3%AEmiya_Nav%C3%AEn">Ser</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > span.plainlinks > div.noprint.toccolours > div[style] > p > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(3) <a class="external text" href="https://ku.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_muh%C3%AEmiya_Nav%C3%AEn&from=0">0–9</a>

Kategorî:Gotarên_Almanyayê_bi_sinifa_Şitil_û_muhîmiya_Kêm - Total Errors: 7

Selector Context
/* failed to decorate */ .main-link <span class="main-link">Girêdana navzimanî kêm e </span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-notice > tbody > tr > .mbox-text.mbox-text > div. <div>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-notice > tbody > tr > td.mbox-text > div > b > a[title="Wîkîpediya\:Kategorîkirin"]. <a href="/wiki/W%C3%AEk%C3%AEpediya:Kategor%C3%AEkirin" title="Wîkîpediya:Kategorîkirin">kategoriyeke</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .cmbox-content.plainlinks.cmbox.cmbox-content > tbody. > tr. > .mbox-text.mbox-text <td class="mbox-text"><span style="font-size:15px;"><b>Rêveber: Vê kategoriyê tenê ji ber ku vala ye jê nebin!</b></span><br> Dibe ku ev kategorî carinan an jî bi piranî vala be.</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-content > tbody > tr > .mbox-text.mbox-text > span. > b. <b>Rêveber: Vê kategoriyê tenê ji ber ku vala ye jê nebin!</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > span.plainlinks > div.noprint.toccolours > div[style] > p > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(2) <a class="external text" href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_sinifa_%C5%9Eitil_%C3%BB_muh%C3%AEmiya_K%C3%AAm">Ser</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > span.plainlinks > div.noprint.toccolours > div[style] > p > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(3) <a class="external text" href="https://ku.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Almanyay%C3%AA_bi_sinifa_%C5%9Eitil_%C3%BB_muh%C3%AEmiya_K%C3%AAm&from=0">0–9</a>

Tamar - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.infobox.infobox_v3.large > table > tbody > tr[style] > th[style] > small > a[title="en\:Queen\ regnant"].extiw > .indicateur-langue.indicateur-langue <span class="indicateur-langue" title="Gotara Wîkîpediyayê ya bi îngilîzî">en</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Keyaniya_Gurcistan%C3%AA" title="Keyaniya Gurcistanê">Keyaniya Gurcistanê</a>

Amy_Lee_(soranî) - Total Errors: 12

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-Whitburn2008-10']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) <span class="cs1-visible-error citation-comment">Nirxa <code class="cs1-code">|isbn=</code> kontrol bike: invalid character (<a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Xeletiy%C3%AAn_%C3%A7avkaniy%C3%AA#bad_isbn" title="Alîkarî:Xeletiyên çavkaniyê">alîkarî</a>)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-Whitburn2008-10']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) > .cs1-code.cs1-code <code class="cs1-code">|isbn=</code>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-Whitburn2008-10']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(6) <span class="cs1-visible-error citation-comment">Nirxên tarîxê kontrol bike: <code class="cs1-code">|tarîx=</code> (<a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Xeletiy%C3%AAn_%C3%A7avkaniy%C3%AA#bad_date" title="Alîkarî:Xeletiyên çavkaniyê">alîkarî</a>)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-Whitburn2008-10']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(6) > .cs1-code.cs1-code <code class="cs1-code">|tarîx=</code>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-loudwire20161003-58']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) <span class="cs1-visible-error citation-comment">Parametreya <code class="cs1-code">|firsit=</code> nayê zanîn, tê tine hesibandin (<a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Xeletiy%C3%AAn_%C3%A7avkaniy%C3%AA#parameter_ignored" title="Alîkarî:Xeletiyên çavkaniyê">alîkarî</a>)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-loudwire20161003-58']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) > .cs1-code.cs1-code <code class="cs1-code">|firsit=</code>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-62']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) <span class="cs1-visible-error citation-comment">Parametreya <code class="cs1-code">|accesisdate=</code> nayê zanîn, tê tine hesibandin (<a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Xeletiy%C3%AAn_%C3%A7avkaniy%C3%AA#parameter_ignored" title="Alîkarî:Xeletiyên çavkaniyê">alîkarî</a>)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-62']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) > .cs1-code.cs1-code <code class="cs1-code">|accesisdate=</code>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-62']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(6) <span class="cs1-visible-error citation-comment">Parametreya <code class="cs1-code">|firsit=</code> nayê zanîn, tê tine hesibandin (<a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Xeletiy%C3%AAn_%C3%A7avkaniy%C3%AA#parameter_ignored" title="Alîkarî:Xeletiyên çavkaniyê">alîkarî</a>)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-62']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(6) > .cs1-code.cs1-code <code class="cs1-code">|firsit=</code>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-63']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) <span class="cs1-visible-error citation-comment">Parametreya <code class="cs1-code">|accesisdate=</code> nayê zanîn, tê tine hesibandin (<a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Xeletiy%C3%AAn_%C3%A7avkaniy%C3%AA#parameter_ignored" title="Alîkarî:Xeletiyên çavkaniyê">alîkarî</a>)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-63']. > .reference-text.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) > .cs1-code.cs1-code <code class="cs1-code">|accesisdate=</code>

Êrîşkarî - Total Errors: 1

Selector Context
/* failed to decorate */ .main-link <span class="main-link">Girêdana navzimanî kêm e </span>

Şerê_Cîhanî_yê_Duyem - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > td.infobox-below[style] > span.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > td.infobox-below[style] > span.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#555">Wîkîdaneyê biguhêre</span>

Melanie_Memphis - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.biography.vcard > tbody > tr > td.infobox-below > span.plainlinks > .external.text.external.text > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>

Courteney_Cox - Total Errors: 8

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.biography.vcard > tbody > tr > td.infobox-below > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Durahiya_her%C3%AE_dir%C3%AAj&action=edit&redlink=1" class="new" title="Durahiya herî dirêj (rûpel hê tune)">Durahiya herî dirêj</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(42) > td.:nth-child(4) > a[href$="NBC"].[title="NBC" <a href="/wiki/NBC" title="NBC">NBC</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(44) > td.:nth-child(4) > a[href$="NBC"].[title="NBC" <a href="/wiki/NBC" title="NBC">NBC</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > a[href$="CBS"].[title="CBS" <a href="/wiki/CBS" title="CBS">CBS</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(4) > a[href$="NBC"].[title="NBC" <a href="/wiki/NBC" title="NBC">NBC</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > a[href$="CBS"].[title="CBS" <a href="/wiki/CBS" title="CBS">CBS</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > i. > a[href$="Friends"].[title="Friends" <a href="/wiki/Friends" title="Friends">Friends</a>

Kurdistan - Total Errors: 18

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.alternate > tbody > tr > td.:nth-child(1) > a[href$="Kurd"].[title="Kurd" <a href="/wiki/Kurd" title="Kurd">Kurd</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2) <td>85,9% </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.alternate > tbody > tr > td.:nth-child(1) > a[href$="Tirk"].[title="Tirk" <a href="/wiki/Tirk" title="Tirk">Tirk</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2) <td>5,3% </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.alternate > tbody > tr > td.:nth-child(1) > a[href$="Ereb"].[title="Ereb" <a href="/wiki/Ereb" title="Ereb">Ereb</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2) <td>3,6% </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.alternate > tbody > tr > td > a[href$="Ecem"]. <a href="/wiki/Ecem" title="Ecem">Ecem</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2) <td>3,1% </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.alternate > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .mw-redirect[href$="Fars"].mw-redirect[title="Fars" <a href="/wiki/Fars" class="mw-redirect" title="Fars">Fars</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(2) <td>2,9% </td>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-0.vector-feature-appearance-disabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/As%C3%BBr%C3%AE" class="mw-redirect" title="Asûrî">Asûrî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(2) <td>2,2% </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.alternate > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .mw-redirect[href$="Ermen"].mw-redirect[title="Ermen" <a href="/wiki/Ermen" class="mw-redirect" title="Ermen">Ermen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(2) <td>1,5% </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.alternate > tbody > tr > td > a[href$="Tirkmen"].mw-disambig <a href="/wiki/Tirkmen" class="mw-disambig" title="Tirkmen">Tirkmen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(2) <td>1,4% </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.alternate > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(1) <td>Neteweyên din</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable.sortable.alternate > tbody. > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(2) <td>4,1% </td>

Zimanê_spanî - Total Errors: 354

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Meks%C3%AEk" title="Meksîk">Meksîk</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-15"]. <a href="#cite_note-15">[15]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-16"]. <a href="#cite_note-16">[16]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-1'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-1'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Dewletên\ Yekbûyî\ yên\ Amerîkayê"]. <a href="/wiki/Dewlet%C3%AAn_Yekb%C3%BBy%C3%AE_y%C3%AAn_Amer%C3%AEkay%C3%AA" title="Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê">Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-17"]. <a href="#cite_note-17">[17]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-18"]. <a href="#cite_note-18">[18]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-19"]. <a href="#cite_note-19">[19]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-20"]. <a href="#cite_note-20">[20]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-21"]. <a href="#cite_note-21">[21]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(1) > a[href$="Kolombiya"].[title="Kolombiya" <a href="/wiki/Kolombiya" title="Kolombiya">Kolombiya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-22"]. <a href="#cite_note-22">[22]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-2'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(1) > a[href$="Spanya"].[title="Spanya" <a href="/wiki/Spanya" title="Spanya">Spanya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-23"]. <a href="#cite_note-23">[23]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-3'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-0'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Arjent%C3%AEn" title="Arjentîn">Arjentîn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-25"]. <a href="#cite_note-25">[25]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-27"]. <a href="#cite_note-27">[27]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-28"]. <a href="#cite_note-28">[28]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-4'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-2'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(1) > a[href$="Venezuela"].[title="Venezuela" <a href="/wiki/Venezuela" title="Venezuela">Venezuela</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-29"]. <a href="#cite_note-29">[29]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-30"]. <a href="#cite_note-30">[30]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-5'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-3'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Per%C3%BB" title="Perû">Perû</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-31"]. <a href="#cite_note-31">[31]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-32"]. <a href="#cite_note-32">[32]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-33"]. <a href="#cite_note-33">[33]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-6'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C5%9E%C3%AEle" title="Şîle">Şîle</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-34"]. <a href="#cite_note-34">[34]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-35"]. <a href="#cite_note-35">[35]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-7'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-4'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(1) > a[href$="Ekuador"].[title="Ekuador" <a href="/wiki/Ekuador" title="Ekuador">Ekuador</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-36"]. <a href="#cite_note-36">[36]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-37"]. <a href="#cite_note-37">[37]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-8'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-5'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Guatemala"]. <a href="/wiki/Guatemala" title="Guatemala">Guatemala</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-38"]. <a href="#cite_note-38">[38]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-39"]. <a href="#cite_note-39">[39]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-9'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-6'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/K%C3%BBba" title="Kûba">Kûba</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-40"]. <a href="#cite_note-40">[40]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-10'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-11'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Komara_Dom%C3%AEn%C3%AEk" title="Komara Domînîk">Komara Domînîk</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-41"]. <a href="#cite_note-41">[41]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-12'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-13'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-7'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Bol%C3%AEvya" title="Bolîvya">Bolîvya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-42"]. <a href="#cite_note-42">[42]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-43"]. <a href="#cite_note-43">[43]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-14'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-8'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Hond%C3%BBras" title="Hondûras">Hondûras</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-44"]. <a href="#cite_note-44">[44]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-45"]. <a href="#cite_note-45">[45]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-15'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(1) > a[href$="El_Salvador"].[title="El\ Salvador" <a href="/wiki/El_Salvador" title="El Salvador">El Salvador</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-Informe_2017_-_pg_7_46-0'].reference > a. <a href="#cite_note-Informe_2017_-_pg_7-46">[46]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-47"]. <a href="#cite_note-47">[47]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-16'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Fransa"]. <a href="/wiki/Fransa" title="Fransa">Fransa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-48"]. <a href="#cite_note-48">[48]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_nativespeakers_49-0'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_nativespeakers-49">[49]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-0'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-1'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-1'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-0'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-2'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/N%C3%AEkaragua" title="Nîkaragua">Nîkaragua</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-UN_2011_to_2100_estimate_10-1'].reference > a. <a href="#cite_note-UN_2011_to_2100_estimate-10">[10]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-Informe_2017_-_pg_7_46-1'].reference > a. <a href="#cite_note-Informe_2017_-_pg_7-46">[46]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-Informe_2017_-_pg_7_46-2'].reference > a. <a href="#cite_note-Informe_2017_-_pg_7-46">[46]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-52"]. <a href="#cite_note-52">[52]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-Informe_2017_-_pg_7_46-3'].reference > a. <a href="#cite_note-Informe_2017_-_pg_7-46">[46]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Brez%C3%AEl" title="Brezîl">Brezîl</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-53"]. <a href="#cite_note-53">[53]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-17'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-54"]. <a href="#cite_note-54">[54]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C3%8Etalya" title="Îtalya">Îtalya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-55"]. <a href="#cite_note-55">[55]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-56"]. <a href="#cite_note-56">[56]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-2'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-3'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-1'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-4'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Kosta_R%C3%AEka" title="Kosta Rîka">Kosta Rîka</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-57"]. <a href="#cite_note-57">[57]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-58"]. <a href="#cite_note-58">[58]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-9'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(1) > a[href$="Paraguay"].[title="Paraguay" <a href="/wiki/Paraguay" title="Paraguay">Paraguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-59"]. <a href="#cite_note-59">[59]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-60"]. <a href="#cite_note-60">[60]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-18'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(1) > a[href$="Panama"].[title="Panama" <a href="/wiki/Panama" title="Panama">Panama</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-61"]. <a href="#cite_note-61">[61]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-62"]. <a href="#cite_note-62">[62]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-10'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C3%9Br%C3%BBguay" title="Ûrûguay">Ûrûguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-63"]. <a href="#cite_note-63">[63]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-64"]. <a href="#cite_note-64">[64]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-11'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Porto_R%C3%AEko" title="Porto Rîko">Porto Rîko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-65"]. <a href="#cite_note-65">[65]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-66"]. <a href="#cite_note-66">[66]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-12'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Keyaniya\ Yekbûyî"]. <a href="/wiki/Keyaniya_Yekb%C3%BBy%C3%AE" title="Keyaniya Yekbûyî">Keyaniya Yekbûyî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-67"]. <a href="#cite_note-67">[67]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-68"]. <a href="#cite_note-68">[68]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-3'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-5'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-2'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-6'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Almanya"]. <a href="/wiki/Almanya" title="Almanya">Almanya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-78"]. <a href="#cite_note-78">[78]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-4'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-7'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-3'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-8'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Maroko"]. <a href="/wiki/Maroko" title="Maroko">Maroko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-79"]. <a href="#cite_note-79">[79]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-0'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-19'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-81"]. <a href="#cite_note-81">[81]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-82"]. <a href="#cite_note-82">[82]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Gîneya\ Rojbendî"]. <a href="/wiki/G%C3%AEneya_Rojbend%C3%AE" title="Gîneya Rojbendî">Gînêya Rojbendî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-83"]. <a href="#cite_note-83">[83]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-84"]. <a href="#cite_note-84">[84]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-13'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-DemografíaLengEsp_14-14'].reference > a. <a href="#cite_note-DemografíaLengEsp-14">[14]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-85"]. <a href="#cite_note-85">[85]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Romanya"]. <a href="/wiki/Romanya" title="Romanya">Romanya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-86"]. <a href="#cite_note-86">[86]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-5'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-9'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-4'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-10'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Port%C3%BBgal" title="Portûgal">Portûgal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-87"]. <a href="#cite_note-87">[87]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-6'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-11'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-5'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-12'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Kanada"]. <a href="/wiki/Kanada" title="Kanada">Kanada</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-88"]. <a href="#cite_note-88">[88]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-89"]. <a href="#cite_note-89">[89]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > sup.reference > a[href$="\#cite_note-90"]. <a href="#cite_note-90">[90]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > sup.reference > a[href$="\#cite_note-91"]. <a href="#cite_note-91">[91]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-InstitutoCervantes_92-0'].reference > a. <a href="#cite_note-InstitutoCervantes-92">[92]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-1'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Holenda"]. <a href="/wiki/Holenda" title="Holenda">Holenda</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-93"]. <a href="#cite_note-93">[93]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-7'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-13'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-6'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-14'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Sw%C3%AAd" title="Swêd">Swêd</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-94"]. <a href="#cite_note-94">[94]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_nativespeakers_49-1'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_nativespeakers-49">[49]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-15'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-7'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-16'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Awistralya"]. <a href="/wiki/Awistralya" title="Awistralya">Awistralya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-95"]. <a href="#cite_note-95">[95]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-96"]. <a href="#cite_note-96">[96]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-97"]. <a href="#cite_note-97">[97]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Bel%C3%A7%C3%AEka" title="Belçîka">Belçîka</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-98"]. <a href="#cite_note-98">[98]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-8'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-17'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-8'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-18'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%AAn%C3%AEn" title="Bênîn">Bênîn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-99"]. <a href="#cite_note-99">[99]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-2'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Peravê\ Diranfîl"]. <a href="/wiki/Perav%C3%AA_Diranf%C3%AEl" title="Peravê Diranfîl">Peravê Diranfîl</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-100"]. <a href="#cite_note-100">[100]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-3'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Polonya"]. <a href="/wiki/Polonya" title="Polonya">Polonya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-9'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-19'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Awistirya"]. <a href="/wiki/Awistirya" title="Awistirya">Awistirya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-10'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-20'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-9'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-21'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Cezayir"]. <a href="/wiki/Cezayir" title="Cezayir">Cezayir</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-1'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Bel%C3%AEze" title="Belîze">Belîze</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-101"]. <a href="#cite_note-101">[101]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-2'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-3'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-4'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-Demografía_de_la_lengua_española_102-0'].reference > a. <a href="#cite_note-Demografía_de_la_lengua_española-102">[102]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Senegal"]. <a href="/wiki/Senegal" title="Senegal">Senegal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-4'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Dan%C3%AEmarka" title="Danîmarka">Danîmarka</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-11'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-22'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-10'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-23'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C3%8Esra%C3%AAl" title="Îsraêl">Îsraêl</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-5'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-103"]. <a href="#cite_note-103">[103]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Japon"]. <a href="/wiki/Japon" title="Japon">Japon</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-104"]. <a href="#cite_note-104">[104]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-5'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Gabon"]. <a href="/wiki/Gabon" title="Gabon">Gabon</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-105"]. <a href="#cite_note-105">[105]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-6'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Sw%C3%AEsre" title="Swîsre">Swîsre</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-106"]. <a href="#cite_note-106">[106]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-107"]. <a href="#cite_note-107">[107]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-108"]. <a href="#cite_note-108">[108]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Komara_%C3%8Erland%C3%AA" class="mw-redirect" title="Komara Îrlandê">Îrlenda</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-109"]. <a href="#cite_note-109">[109]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-12'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-24'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-11'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-25'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/F%C3%AEnlenda" title="Fînlenda">Fînlenda</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-12'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-26'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Bulgaristan"]. <a href="/wiki/Bulgaristan" title="Bulgaristan">Bulgaristan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-13'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-27'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-13'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-28'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Bonaire\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Bonaire&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bonaire (rûpel hê tune)">Bonaire</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Curaçao\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Cura%C3%A7ao&action=edit&redlink=1" class="new" title="Curaçao (rûpel hê tune)">Curaçao</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-6'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-7'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-8'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Norw%C3%AAc" title="Norwêc">Norwêc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-110"]. <a href="#cite_note-110">[110]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-7'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Komara_%C3%87ek%C3%AE" class="mw-redirect" title="Komara Çekî">Çekya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-111"]. <a href="#cite_note-111">[111]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-14'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-29'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Mecaristan"]. <a href="/wiki/Mecaristan" title="Mecaristan">Mecaristan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-112"]. <a href="#cite_note-112">[112]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-15'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-30'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Aruba"]. <a href="/wiki/Aruba" title="Aruba">Aruba</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-113"]. <a href="#cite_note-113">[113]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-9'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-10'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-11'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Trînîdad\ û\ Tobago"]. <a href="/wiki/Tr%C3%AEn%C3%AEdad_%C3%BB_Tobago" title="Trînîdad û Tobago">Trînîdad û Tobago</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-114"]. <a href="#cite_note-114">[114]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-12'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-13'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-14'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-115"]. <a href="#cite_note-115">[115]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Kamer%C3%BBn" title="Kamerûn">Kamerûn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-116"]. <a href="#cite_note-116">[116]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-8'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Andorra"]. <a href="/wiki/Andorra" title="Andorra">Andorra</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-15'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-16'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-17'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Slovenya"]. <a href="/wiki/Slovenya" title="Slovenya">Slovenya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-14'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-31'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-16'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-32'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/N%C3%BB_Zelenda" class="mw-redirect" title="Nû Zelenda">Nû Zelenda</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-117"]. <a href="#cite_note-117">[117]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SpanishStudents_13-9'].reference > a[href="\#cite_note-SpanishStudents-13"]. <a href="#cite_note-SpanishStudents-13">[13]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Slovakya"]. <a href="/wiki/Slovakya" title="Slovakya">Slovakya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-17'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-33'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C3%87%C3%AEn" title="Çîn">Çîn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-118"]. <a href="#cite_note-118">[118]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-119"]. <a href="#cite_note-119">[119]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/C%C3%AEbraltar" title="Cîbraltar">Cîbraltar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-120"]. <a href="#cite_note-120">[120]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-121"]. <a href="#cite_note-121">[121]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/L%C3%AEtvanya" title="Lîtvanya">Lîtvanya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-122"]. <a href="#cite_note-122">[122]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-18'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-34'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/L%C3%BBksemb%C3%BBrg" title="Lûksembûrg">Lûksembûrg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_nativespeakers_49-2'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_nativespeakers-49">[49]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-35'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_goodspeakers_24-15'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_goodspeakers-24">[24]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-36'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-19'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-37'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/R%C3%BBsya" title="Rûsya">Rûsya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-123"]. <a href="#cite_note-123">[123]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-18'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-19'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-20'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Sahraya_Rojava"]. <a href="/wiki/Sahraya_Rojava" title="Sahraya Rojava">Sahraya Rojava</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-UN_2009_estimate_124-0'].reference > a. <a href="#cite_note-UN_2009_estimate-124">[124]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-125"]. <a href="#cite_note-125">[125]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-21'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Guam\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Guam&action=edit&redlink=1" class="new" title="Guam (rûpel hê tune)">Guam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-126"]. <a href="#cite_note-126">[126]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Letonya"]. <a href="/wiki/Letonya" title="Letonya">Letonya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-127"]. <a href="#cite_note-127">[127]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-20'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-38'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Tirkiye"]. <a href="/wiki/Tirkiye" title="Tirkiye">Tirkiye</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-128"]. <a href="#cite_note-128">[128]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-22'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-23'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-eldiae6_80-24'].reference > a[href$="\#cite_note-eldiae6-80"]. <a href="#cite_note-eldiae6-80">[80]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-129"]. <a href="#cite_note-129">[129]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/K%C3%AEpros" title="Kîpros">Kîpros</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-21'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-39'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Hindistan"]. <a href="/wiki/Hindistan" title="Hindistan">Hindistan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-130"]. <a href="#cite_note-130">[130]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-131"]. <a href="#cite_note-131">[131]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Estonya"]. <a href="/wiki/Estonya" title="Estonya">Estonya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-22'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-40'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Jama%C3%AEka" title="Jamaîka">Jamaîka</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-132"]. <a href="#cite_note-132">[132]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-tango_133-0'].reference > a[href$="\#cite_note-tango-133"]. <a href="#cite_note-tango-133">[133]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-tango_133-1'].reference > a[href$="\#cite_note-tango-133"]. <a href="#cite_note-tango-133">[133]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-tango_133-2'].reference > a[href$="\#cite_note-tango-133"]. <a href="#cite_note-tango-133">[133]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Nam%C3%AEbya" title="Namîbya">Namîbya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-134"]. <a href="#cite_note-134">[134]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Misir"]. <a href="/wiki/Misir" title="Misir">Misir</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-135"]. <a href="#cite_note-135">[135]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[href$="Malta"]. <a href="/wiki/Malta" title="Malta">Malta</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_speakers_51-23'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_speakers-51">[51]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > small > [id='cite_ref-Eurobarometer_2012_population_50-41'].reference > a. <a href="#cite_note-Eurobarometer_2012_population-50">[50]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > a[title="Yekîtiya\ Ewropayê"]. <a href="/wiki/Yek%C3%AEtiya_Ewropay%C3%AA" title="Yekîtiya Ewropayê">Yekîtiya Ewropayê</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-136"]. <a href="#cite_note-136">[136]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-137"]. <a href="#cite_note-137">[137]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-138"]. <a href="#cite_note-138">[138]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-InstitutoCervantes_92-1'].reference > a. <a href="#cite_note-InstitutoCervantes-92">[92]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-EthnologueSp_139-0'].reference > a[href="\#cite_note-EthnologueSp-139"]. <a href="#cite_note-EthnologueSp-139">[139]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-140"]. <a href="#cite_note-140">[140]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-InstitutoCervantes_92-2'].reference > a. <a href="#cite_note-InstitutoCervantes-92">[92]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-viva18_1-20'].reference > a[href$="\#cite_note-viva18-1"]. <a href="#cite_note-viva18-1">[1]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-EthnologueSp_139-1'].reference > a[href="\#cite_note-EthnologueSp-139"]. <a href="#cite_note-EthnologueSp-139">[139]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-krysstal1-141"]. <a href="#cite_note-krysstal1-141">[141]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-142"]. <a href="#cite_note-142">[142]</a>

Andhra_Pradeş - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > .infobox-below.infobox-below > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > td.infobox-below > span.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#555">Wîkîdaneyê biguhêre</span>

Lîsteya_komunên_parêzgeha_Chieti - Total Errors: 860

Selector Context
/* failed to decorate */ tr:nth-child(1) > td:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069001</td>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(1) > td:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Altino</td>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(1) > td:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Altino</td>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(1) > td:nth-child(7) <td style="text-align:center;">3067<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-0'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(1) > td:nth-child(7) > span <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(1) > td:nth-child(8) <td style="text-align:center;">345 m (1.132 ft)</td>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(1) > td:nth-child(9) <td style="text-align:center;">15.33 kîlometre çargoşe</td>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(1) > td:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(1) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069002</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1999<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-1'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">492 m (1.614 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">28.54 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66044</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069004</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1074<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-2'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">298 m (978 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">11.72 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069003</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Ari</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Ari</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1071<sup id="cite_ref-WD5f0050aa_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-WD5f0050aa-3">[3]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-WD5f0050aa-3"]. <a href="#cite_note-WD5f0050aa-3">[3]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">289 m (948 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">11.39 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069005</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">10338<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-3'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">435 m (1.427 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">110.98 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66041</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069006</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Bomba</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Bomba</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">719<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-4'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">424 m (1.391 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">17.26 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66042</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069007</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">338<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-5'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">804 m (2.638 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">14.51 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069008</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">4953<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-6" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-6'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">360 m (1.180 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">38.08 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66011</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1268<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-7" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-7'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">231 m (758 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">13.91 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069011</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">480<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-8" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-8'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">381 m (1.250 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">29.85 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069012</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">565<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-9" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-9'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">714 m (2.343 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">32.56 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069013</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1169<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-10" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-10'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">432 m (1.417 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">12.54 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069014</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">818<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-11" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-11'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">470 m (1.540 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">13.67 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66031</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069015</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">5791<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-12" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-12'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">203 m (666 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">46.02 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66021</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069016</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">3019<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-13" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-13'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">333 m (1.093 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">16 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66012</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069017</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">5154<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-14" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-14'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">378 m (1.240 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">67.04 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66043</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069019</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">294<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-15" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-15'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">775 m (2.543 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">15.07 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069018</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">4264<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-16" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-16'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">400 m (1.300 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">21.89 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66032</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069020</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1518<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-17" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-17'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">1.081 m (3.547 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">47.99 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66033</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069021</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">781<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-18" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-18'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">646 m (2.119 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">22.68 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069022</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">48455<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-19" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-19'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">330 m (1.080 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">59.57 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66100</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069023</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">281<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-20" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-20'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">903 m (2.963 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">22.46 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069024</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">769<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-21" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-21'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">613 m (2.011 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">12.72 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069025</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">158<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-22" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-22'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">770 m (2.530 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">11.3 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069026</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">440<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-23" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-23'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">425 m (1.394 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">11.05 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069027</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Crecchio</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Crecchio</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2608<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-24" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-24'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">208 m (682 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">19.23 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66014</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069028</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">4751<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-25" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-25'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">380 m (1.250 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">48.39 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66051</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069029</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Dogliola</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">311<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-26" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-26'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">445 m (1.460 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">11.85 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069104</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">119<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-27" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-27'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">575 m (1.886 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">6.1 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1942<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-28" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-28'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">227 m (745 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">14.96 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069031</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Fara San Martino</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Fara San Martino</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1289<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-29" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-29'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">440 m (1.440 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">44.69 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66015</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(31) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(32) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069032</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(32) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">854<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-30" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-30'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(32) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(32) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">403 m (1.322 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(32) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">13.53 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(32) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(32) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(33) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069033</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(33) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">6280<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-31" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-31'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(33) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(33) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">142 m (466 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(33) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">30.14 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(33) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66022</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(33) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(34) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069034</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(34) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">261<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-32" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-32'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(34) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(34) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">751 m (2.464 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(34) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">16.09 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(34) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(34) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(35) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069035</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(35) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">25622<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-33" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-33'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(35) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(35) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">3 m (9,8 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(35) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">23.09 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(35) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66023</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(35) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">085</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(36) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069036</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(36) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">923<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-34" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-34'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(36) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(36) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">460 m (1.510 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(36) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">25.15 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(36) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(36) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(37) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069037</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(37) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1620<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-35" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-35'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(37) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(37) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">237 m (778 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(37) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">11.49 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(37) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(37) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(38) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069038</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(38) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">806<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-36" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-36'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(38) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(38) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">550 m (1.800 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(38) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">25.99 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(38) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(38) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(39) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069039</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(39) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">277<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-37" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-37'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(39) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(39) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">1.343 m (4.406 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(39) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">15.56 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(39) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(39) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(40) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(40) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1208<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-38" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-38'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(40) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(40) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">654 m (2.146 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(40) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">31.47 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(40) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(40) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(41) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069041</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(41) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2479<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-39" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-39'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(41) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(41) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">499 m (1.637 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(41) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">36.65 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(41) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66052</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(41) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(42) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069042</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(42) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1146<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-40" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-40'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(42) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(42) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">270 m (890 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(42) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">9.89 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(42) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(42) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(43) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069043</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(43) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">8420<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-41" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-41'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(43) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(43) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">576 m (1.890 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(43) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">56.4 kîlometre çargoşe, 56.5 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(43) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66016</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(43) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(44) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069044</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(44) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">408<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-42" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-42'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(44) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(44) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">674 m (2.211 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(44) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">12.56 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(44) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(44) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069045</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Lama dei Peligni</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Lama dei Peligni</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1057<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-43" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-43'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">669 m (2.195 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">31.37 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(45) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069046</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Lanciano</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Lanciano</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">33944<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-44" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-44'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">265 m (869 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">66.94 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66034</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069047</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">649<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-45" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-45'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">398 m (1.306 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">12.62 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(48) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069048</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(48) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">320<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-46" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-46'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(48) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(48) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">680 m (2.230 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(48) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">21.13 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(48) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(48) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(49) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069049</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(49) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">642<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-47" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-47'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(49) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(49) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">740 m (2.430 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(49) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">8.18 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(49) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(49) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(50) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(50) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">4633<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-48" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-48'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(50) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(50) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">136 m (446 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(50) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">22.73 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(50) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(50) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(51) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069051</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(51) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">836<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-49" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-49'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(51) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(51) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">850 m (2.790 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(51) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">39.46 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(51) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(51) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(52) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069009</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(52) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Montebello sul Sangro</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(52) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">81<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-50" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-50'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(52) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(52) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">810 m (2.660 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(52) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">5.38 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(52) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(52) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069052</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Monteferrante</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Monteferrante</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">106<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-51" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-51'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">850 m (2.790 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">15.29 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(53) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(54) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069053</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(54) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">75<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-52" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-52'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(54) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(54) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">740 m (2.430 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(54) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">8.27 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(54) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(54) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(55) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069054</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(55) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">600<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-53" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-53'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(55) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(55) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">1.165 m (3.822 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(55) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">30 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(55) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(55) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069055</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2333<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-54" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-54'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">315 m (1.033 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">25.21 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(57) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069056</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(57) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2392<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-55" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-55'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(57) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(57) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">223 m (732 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(57) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">14.1 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(57) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(57) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069057</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">3660<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-56" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-56'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">432 m (1.417 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">25.45 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66036</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(59) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069058</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(59) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">22209<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-57" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-57'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(59) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(59) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">72 m (236 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(59) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">70.88 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(59) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66026</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(59) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">085</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(60) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069059</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(60) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">4155<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-58" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-58'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(60) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(60) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">235 m (771 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(60) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">33.78 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(60) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66020</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(60) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(61) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069060</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(61) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1234<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-59" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-59'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(61) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(61) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">767 m (2.516 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(61) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">93.63 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(61) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66017</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(61) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(62) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069061</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(62) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">821<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-60" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-60'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(62) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(62) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">711 m (2.333 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(62) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">32.78 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(62) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(62) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(63) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069062</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(63) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">965<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-61" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-61'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(63) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(63) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">536 m (1.759 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(63) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">17.19 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(63) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(63) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(64) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069063</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(64) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">211<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-62" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-62'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(64) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(64) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">460 m (1.510 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(64) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">11.02 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(64) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(64) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(65) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069064</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(65) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">411<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-63" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-63'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(65) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(65) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">669 m (2.195 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(65) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">47.03 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(65) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(65) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(66) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069065</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(66) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1504<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-64" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-64'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(66) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(66) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">256 m (840 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(66) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">6.48 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(66) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(66) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(67) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069103</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(67) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">129<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-65" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-65'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(67) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(67) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">357 m (1.171 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(67) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">4.37 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(67) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(67) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(68) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069066</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(68) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">970<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-66" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-66'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(68) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(68) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">1.251 m (4.104 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(68) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">30.92 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(68) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(68) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(69) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069067</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(69) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">798<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-67" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-67'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(69) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(69) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">299 m (981 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(69) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">9.95 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(69) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(69) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(70) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069068</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(70) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2036<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-68" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-68'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(70) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(70) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">180 m (590 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(70) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">26.17 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(70) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66020</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(70) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(71) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069069</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(71) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">856<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-69" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-69'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(71) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(71) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">560 m (1.840 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(71) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">26.13 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(71) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(71) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(72) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069070</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(72) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">699<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-70" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-70'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(72) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(72) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">590 m (1.940 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(72) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">7.45 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(72) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(72) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(73) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069071</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(73) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1171<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-71" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-71'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(73) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(73) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">420 m (1.380 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(73) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">20.3 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(73) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(73) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(74) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069072</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(74) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">3923<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-72" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-72'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(74) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(74) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">199 m (653 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(74) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">20.16 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(74) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(74) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(75) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069073</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(75) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1560<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-73" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-73'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(75) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(75) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">500 m (1.600 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(75) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">18.22 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(75) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(75) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069075</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Roccascalegna</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Roccascalegna</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1039<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-74" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-74'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">430 m (1.410 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">23.01 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(76) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(77) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069076</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(77) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1177<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-75" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-75'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(77) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(77) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">731 m (2.398 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(77) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">33.01 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(77) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(77) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(78) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069074</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(78) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2276<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-76" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-76'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(78) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(78) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">150 m (490 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(78) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">21.7 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(78) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66020</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(78) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069077</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Roio del Sangro</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Roio del Sangro</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">102<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-77" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-77'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">840 m (2.760 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">11.81 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(79) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(80) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069078</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(80) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">163<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-78" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-78'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(80) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(80) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">927 m (3.041 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(80) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">19.23 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(80) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66040</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(80) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(81) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069084</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(81) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2010<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-79" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-79'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(81) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(81) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">224 m (735 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(81) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">5.71 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(81) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(81) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(82) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069085</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(82) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2265<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-80" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-80'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(82) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(82) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">200 m (660 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(82) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">23.83 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(82) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66037</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(82) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(83) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069079</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(83) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">861<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-81" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-81'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(83) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(83) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">470 m (1.540 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(83) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">25.27 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(83) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(83) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069080</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">San Giovanni Lipioni</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">San Giovanni Lipioni</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">137<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-82" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-82'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">545 m (1.788 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">8.67 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(84) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(85) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069081</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(85) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">14331<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-83" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-83'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(85) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(85) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">145 m (476 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(85) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">18 kîlometre çargoşe, 17.73 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(85) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66020</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(85) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">085</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(86) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069082</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(86) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">832<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-84" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-84'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(86) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(86) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">420 m (1.380 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(86) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">7.41 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(86) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(86) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(87) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069083</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(87) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">19688<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-85" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-85'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(87) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(87) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">100 m (330 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(87) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">19.7 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(87) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(87) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(88) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069086</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(88) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">5162<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-86" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-86'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(88) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(88) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">122 m (400 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(88) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">17 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(88) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66038</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(88) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(89) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069087</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(89) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2960<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-87" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-87'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(89) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(89) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">281 m (922 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(89) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">41.26 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(89) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66020</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(89) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(90) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069088</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(90) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">640<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-88" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-88'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(90) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(90) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">1.172 m (3.845 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(90) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">45.58 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(90) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66045</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(90) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(91) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069089</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(91) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">309<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-89" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-89'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(91) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(91) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">460 m (1.510 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(91) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">21.9 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(91) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66018</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(91) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(92) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069090</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(92) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">3899<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-90" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-90'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(92) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(92) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">152 m (499 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(92) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">14.96 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(92) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(92) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(93) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069091</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(93) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2885<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-91" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-91'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(93) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(93) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">164 m (538 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(93) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">32.12 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(93) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66020</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(93) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(94) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069092</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(94) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1650<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-92" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-92'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(94) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(94) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">630 m (2.070 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(94) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">27.53 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(94) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66046</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(94) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(95) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069093</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(95) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">697<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-93" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-93'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(95) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(95) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">857 m (2.812 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(95) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">23.29 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(95) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(95) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(96) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069094</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(96) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">4212<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-94" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-94'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(96) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(96) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">220 m (720 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(96) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">14.68 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(96) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(96) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069095</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Torricella Peligna</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Torricella Peligna</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1118<sup id="cite_ref-Q214195_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Q214195-4">[4]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-Q214195-4"]. <a href="#cite_note-Q214195-4">[4]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">910 m (2.990 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">36.11 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66019</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(97) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(98) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069096</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(98) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1737<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-95" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-95'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(98) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(98) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">183 m (600 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(98) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">4.88 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(98) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66030</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(98) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(99) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069097</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(99) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">336<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-96" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-96'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(99) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(99) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">578 m (1.896 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(99) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">21.44 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(99) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66050</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(99) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(100) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069098</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(100) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1518<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-97" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-97'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(100) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(100) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">310 m (1.020 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(100) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">12.27 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(100) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(100) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(101) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069099</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(101) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">40692<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-98" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-98'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(101) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(101) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">138 m (453 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(101) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">71.35 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(101) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66054</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(101) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(102) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069100</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(102) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">895<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-99" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-99'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(102) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(102) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">203 m (666 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(102) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">9.13 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(102) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66020</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(102) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0873</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069101</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(4) <td style="text-align:center;">Villamagna</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(5) <td style="text-align:center;">Villamagna</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">2161<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-100" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-100'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">255 m (837 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">12.73 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66010</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(103) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0871</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(104) > td.:nth-child(2) <td style="text-align:center;">069102</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(104) > td.:nth-child(7) <td style="text-align:center;">1136<sup id="cite_ref-WD73c8833c_2-101" class="reference"><a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a></sup><span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span></td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr > td > [id='cite_ref-WD73c8833c_2-101'].reference > a[href$="\#cite_note-WD73c8833c-2"]. <a href="#cite_note-WD73c8833c-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(104) > td.:nth-child(7) > span. <span style="font-size:90%;"> (kanûna paşîn 2023)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(104) > td.:nth-child(8) <td style="text-align:center;">390 m (1.280 ft)</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(104) > td.:nth-child(9) <td style="text-align:center;">16.23 kîlometre çargoşe</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(104) > td.:nth-child(10) <td style="text-align:center;">66047</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.mw-datatable.static-row-numbers.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(104) > td.:nth-child(11) <td style="text-align:center;">0872</td>

Hindistan - Total Errors: 38

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td[style] > table[style] > tbody > tr > td[colspan="\31 "].[align="center" > small. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Alay%C3%AA_Hindistan%C3%AA&action=edit&redlink=1" class="new" title="Alayê Hindistanê (rûpel hê tune)">Ala</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td[style] > table[style] > tbody > tr > td[align="center"].:nth-child(2) > small. > .new.new <a href="/w/index.php?title=N%C3%AE%C5%9Fan_Hindistan%C3%AA&action=edit&redlink=1" class="new" title="Nîşan Hindistanê (rûpel hê tune)">Nîşan</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Sir%C3%BBda_netew%C3%AE" class="mw-redirect" title="Sirûda netewî">Sirûda netewî</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C3%8Engil%C3%AEz%C3%AE" class="mw-redirect" title="Îngilîzî">Îngilîzî</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ziman%C3%AA_hind%C3%AE" title="Zimanê hindî">hindî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > a[title="Asamî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Asam%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Asamî (rûpel hê tune)">Asamî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > a[title="Bengalî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Bengal%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bengalî (rûpel hê tune)">bengalî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Bodo\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Bodo&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bodo (rûpel hê tune)">bodo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > a[title="Dogrî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Dogr%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Dogrî (rûpel hê tune)">dogrî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Gujaratî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Gujarat%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Gujaratî (rûpel hê tune)">gujaratî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Kannada\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Kannada&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kannada (rûpel hê tune)">kannada</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Kaşmîrî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Ka%C5%9Fm%C3%AEr%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kaşmîrî (rûpel hê tune)">kaşmîrî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Konkanî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Konkan%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Konkanî (rûpel hê tune)">konkanî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Maîthîlî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Ma%C3%AEth%C3%AEl%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Maîthîlî (rûpel hê tune)">maîthîlî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Malayalam\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Malayalam&action=edit&redlink=1" class="new" title="Malayalam (rûpel hê tune)">malayalam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Manîpurî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Man%C3%AEpur%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Manîpurî (rûpel hê tune)">manîpurî</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Marath%C3%AE" class="mw-redirect" title="Marathî">marathî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Nepalî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Nepal%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Nepalî (rûpel hê tune)">nepalî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Oriya\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Oriya&action=edit&redlink=1" class="new" title="Oriya (rûpel hê tune)">oriya</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Pencabî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Pencab%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Pencabî (rûpel hê tune)">pencabî</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Sanskr%C3%AEt" class="mw-redirect" title="Sanskrît">sanskrît</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > .new[title="Santalî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Santal%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Santalî (rûpel hê tune)">santalî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > a[title="Sindhî\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=Sindh%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sindhî (rûpel hê tune)">sindhî</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Tam%C3%AEl" title="Tamîl">tamîl</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Telug%C3%BB" class="mw-redirect" title="Telugû">telugû</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > a[title="Ûrdû\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=%C3%9Brd%C3%BB&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ûrdû (rûpel hê tune)">ûrdû</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Delhiya_N%C3%BB" class="mw-redirect" title="Delhiya Nû">Delhiya Nû</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > small > span.plainlinks.nourlexpansion > a.external.text > span.geo-default > span.geo-dms > .latitude.latitude <span class="latitude">28°34′Bk</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > small > span.plainlinks.nourlexpansion > a.external.text > span.geo-default > span.geo-dms > .longitude.longitude <span class="longitude">77°12′Rh</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Mumba%C3%AE" title="Mumbaî">Mumbaî</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Komar%C3%AE" class="mw-redirect" title="Komarî">Komarî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(11) > td.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ram_Nath_Kovind&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ram Nath Kovind (rûpel hê tune)">Ram Nath Kovind</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > a[href$="Narendra_Modi"]. <a href="/wiki/Narendra_Modi" title="Narendra Modi">Narendra Modi</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > a[href="\/wiki\/2017"]. <a href="/wiki/2017" title="2017">2017</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/15%C3%AA_tebax%C3%AA" title="15ê tebaxê">15ê tebaxê</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[style] > td > a[href="\/wiki\/1947"]. <a href="/wiki/1947" title="1947">1947</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Br%C3%AEtaniya_Mezin" class="mw-redirect" title="Brîtaniya Mezin">Brîtaniya Mezin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[valign="top"].:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Rupeeya_hindistan%C3%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Rupeeya hindistanî (rûpel hê tune)">Rupeeya hindistanî</a>

Alîkarî:Naverok - Total Errors: 11

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Wîkîpediya\:Gotar"]. <a href="/wiki/W%C3%AEk%C3%AEpediya:Gotar" title="Wîkîpediya:Gotar">Gotar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Têkeve"].mw-redirect <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:T%C3%AAkeve" class="mw-redirect" title="Alîkarî:Têkeve">Têkeve</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Gavên\ pêşî"].mw-redirect <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Gav%C3%AAn_p%C3%AA%C5%9F%C3%AE" class="mw-redirect" title="Alîkarî:Gavên pêşî">Gavên pêşî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Navîgasyon"]. <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Nav%C3%AEgasyon" title="Alîkarî:Navîgasyon">Navîgasyon</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Bikarhêner"]. <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Bikarh%C3%AAner" title="Alîkarî:Bikarhêner">Bikarhêner</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Bilîbûn"]. <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Bil%C3%AEb%C3%BBn" title="Alîkarî:Bilîbûn">Bilîbûn bi gotarê re û lêbarkirina rûpelên nû</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Formatkirin"]. <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Formatkirin" title="Alîkarî:Formatkirin">Formatkirin (hejmar, gotinên biyanî, nîşaneyên taybet, formûl)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-not-available:root <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Tablo" title="Alîkarî:Tablo">Alîkarî:Tablo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Wêne\ û\ ton"].mw-redirect <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:W%C3%AAne_%C3%BB_ton" class="mw-redirect" title="Alîkarî:Wêne û ton">Wêne û deng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Mercên\ bingehîn"].mw-redirect <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Merc%C3%AAn_bingeh%C3%AEn" class="mw-redirect" title="Alîkarî:Mercên bingehîn">Mercên bingehîn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable[style] > tbody > tr > td > ul > li > a[title="Alîkarî\:Vandalîzm"]. <a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Vandal%C3%AEzm" title="Alîkarî:Vandalîzm">Vandalîzm</a>

Tara_Mamedova - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard.plainlist > tbody > tr > td.infobox-below > span.plainlinks > .external.text.external.text > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>

Gotûbêja_bikarhêner:Soranazadi - Total Errors: 13

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.wîkîlogo.plainlinks[style] > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Alfabeya_kurdî_ya_latînî']. > a[title="Alfabeya\ kurdî\ ya\ latînî"]. <a href="/wiki/Alfabeya_kurd%C3%AE_ya_lat%C3%AEn%C3%AE" title="Alfabeya kurdî ya latînî">Alfabeya kurdî ya latînî</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Eyn_(t%C3%AEp)" title="Eyn (tîp)">'E'e</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%E1%B8%A6_(t%C3%AEp)" title="Ḧ (tîp)">Ḧḧ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%E1%BA%8C_(t%C3%AEp)" title="Ẍ (tîp)">Ẍẍ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C5%B8_(t%C3%AEp)" title="Ÿ (tîp)">Ÿÿ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.wîkîlogo.plainlinks[style] > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > b > a[title="Elifbay\ Kirmaşanî"].mw-redirect <a href="/wiki/Elifbay_Kirma%C5%9Fan%C3%AE" class="mw-redirect" title="Elifbay Kirmaşanî">Kirmaşanî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.wîkîlogo.plainlinks[style] > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > a[title="Ł\ \(tîp\)\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=%C5%81_(t%C3%AEp)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ł (tîp) (rûpel hê tune)">Łł</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ll_(t%C3%AEp)" title="Ll (tîp)">ll</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.wîkîlogo.plainlinks[style] > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > a[title="Ňň\ \(tîp\)\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=%C5%87%C5%88_(t%C3%AEp)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ňň (tîp) (rûpel hê tune)">Ňň</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.wîkîlogo.plainlinks[style] > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > a[title="Ř\ \(tîp\)\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=%C5%98_(t%C3%AEp)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ř (tîp) (rûpel hê tune)">Řř</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Rr_(t%C3%AEp)" title="Rr (tîp)">rr</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.wîkîlogo.plainlinks[style] > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > a[title="Ö\ \(tîp\)\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=%C3%96_(t%C3%AEp)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ö (tîp) (rûpel hê tune)">Öö</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.wîkîlogo.plainlinks[style] > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > a[title="Ü\ \(tîp\)\ \(rûpel\ hê\ tune\)"].new <a href="/w/index.php?title=%C3%9C_(t%C3%AEp)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ü (tîp) (rûpel hê tune)">Üü</a>

Wîkîpediya - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.borderless > tbody > tr > td[style] > span.plainlinks > .external.text.external.text > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>

Muhemmed_Hûdabende - Total Errors: 3

Selector Context
/* failed to decorate */ .main-link <span class="main-link">Girêdana navzimanî kêm e </span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.biography.vcard > tbody > tr > td.infobox-below > span.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.biography.vcard > tbody > tr > td.infobox-below > span.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#555">Wîkîdaneyê biguhêre</span>

Wikimedia_Commons - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.borderless > tbody > tr > td[style] > span.plainlinks > .external.text.external.text > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul > li > .languageicon.languageicon[style] <span class="languageicon" style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555;">(kurdî)</span>

Mîsojînî - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > td.infobox-below[style] > span.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > td.infobox-below[style] > span.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#555">Wîkîdaneyê biguhêre</span>

Sam_Mîrza - Total Errors: 1

Selector Context
/* failed to decorate */ .main-link <span class="main-link">Girêdana navzimanî kêm e </span>

Portal:Bûyerên_rojane - Total Errors: 12

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[bgcolor] > td > span > a[title="Wîkîpediya\:Nûçe"]. <a href="/wiki/W%C3%AEk%C3%AEpediya:N%C3%BB%C3%A7e" title="Wîkîpediya:Nûçe">nîşan bide</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.toccolours[style] > tbody > tr[style] > td > b > a[href="\/wiki\/2024"]. <a href="/wiki/2024" title="2024">2024</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref--excluded.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Du%C5%9Fem" title="Duşem">Du</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref--excluded.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/S%C3%AA%C5%9Fem" title="Sêşem">Sê</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref--excluded.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C3%87ar%C5%9Fem" title="Çarşem">Ça</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref--excluded.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/P%C3%AAnc%C5%9Fem" title="Pêncşem">Pê</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref--excluded.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C3%8En" title="În">În</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref--excluded.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C5%9Eem%C3%AE" title="Şemî">Şe</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref--excluded.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Yek%C5%9Fem" title="Yekşem">Ye</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref--excluded.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref--excluded.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Roj%C3%AAn_sal%C3%AA" title="Rojên salê">Rojên salê</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[bgcolor] > td > span > span.plainlinks > .external.external.text <a class="external text" href="https://ku.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C3%AEk%C3%AEpediya:N%C3%BB%C3%A7ey%C3%AAn_W%C3%AEk%C3%AEpediyay%C3%AA&action=edit">biguhêre</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#cef2e0"].[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/W%C3%AEk%C3%AEpediya:N%C3%BB%C3%A7ey%C3%AAn_W%C3%AEk%C3%AEpediyay%C3%AA" title="Wîkîpediya:Nûçeyên Wîkîpediyayê">nîşan bide</a>

Keyaniya_Mecaristanê - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > .infobox-below.infobox-below[style] > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > td.infobox-below[style] > span.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#555">Wîkîdaneyê biguhêre</span>

Zimanê_kurdî - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .cquote.pullquote[role="presentation"].cquote.pullquote:nth-child(98)[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(2)[style] <td style="vertical-align: top; border: none; padding: 4px 10px;">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .cquote.pullquote[role="presentation"].cquote.pullquote:nth-child(98)[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(2)[style] > p.:nth-child(2) <p>Hin la’l û hinik ji zêr û zîvî. Mirov dikare vê gotina Ehmedê Xanî ji bo devokê kurmancî wekî bingeh bigire. Bi awayekî giştî lêkolîner, devokên zaravayên din jî wiha rêz dikin: </p>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.cquote.pullquote[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > p.:nth-child(3) <p>Kurmanciya naverast (soranî): silêmanî, mukrî, sineyî. Kirmanckî (zazakî): devoka Dêrsimê û devoka Siwêregê. </p>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .cquote.pullquote[role="presentation"].cquote.pullquote:nth-child(110)[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(2)[style] <td style="vertical-align: top; border: none; padding: 4px 10px;">

Bakurê_Kurdistanê - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .cudakirin.cudakirin.noprint > i. <i>Ji bo maneyên din li <a href="/wiki/Kurdistan_(cudakirin)" class="mw-disambig" title="Kurdistan (cudakirin)">Kurdistan (cudakirin)</a> binêre</i>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.cudakirin.noprint > i > a[href$="Kurdistan_\(cudakirin\)"].mw-disambig <a href="/wiki/Kurdistan_(cudakirin)" class="mw-disambig" title="Kurdistan (cudakirin)">Kurdistan (cudakirin)</a>

Kategorî:Gotarên_Fransayê_bi_sinifa_Şitil - Total Errors: 20

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-notice > tbody > tr > .mbox-text.mbox-text > div. <div>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-notice > tbody > tr > td.mbox-text > div > b > a[title="Wîkîpediya\:Kategorîkirin"]. <a href="/wiki/W%C3%AEk%C3%AEpediya:Kategor%C3%AEkirin" title="Wîkîpediya:Kategorîkirin">kategoriyeke</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .cmbox-content.plainlinks.cmbox.cmbox-content > tbody. > tr. > .mbox-text.mbox-text <td class="mbox-text"><span style="font-size:15px;"><b>Rêveber: Vê kategoriyê tenê ji ber ku vala ye jê nebin!</b></span><br> Dibe ku ev kategorî carinan an jî bi piranî vala be.</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.cmbox.cmbox-content > tbody > tr > .mbox-text.mbox-text > span. > b. <b>Rêveber: Vê kategoriyê tenê ji ber ku vala ye jê nebin!</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-fa.assess.assess-fa > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_GB" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa GB">GB</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-ga.assess.assess-ga > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_GBA" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa GBA">GBA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-start.assess.assess-start > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_Destp%C3%AAk%C3%AE" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa Destpêkî">Destpêkî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > td.assess.assess-stub > .mw-selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Şitil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-fl.assess.assess-fl > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_LB" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa LB">LB</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-list.assess.assess-list > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_L%C3%AEste" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa Lîste">Lîste</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-category.assess.assess-category > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_Kategor%C3%AE" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa Kategorî">Kategorî</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-disambig.assess.assess-disambig > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_Cudakirin" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa Cudakirin">Cudakirin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-fm.assess.assess-fm > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_WB" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa WB">WB</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-file.assess.assess-file > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_W%C3%AAne" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa Wêne">Wêne</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-project.assess.assess-project > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_Proje" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa Proje">Proje</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-redirect.assess.assess-redirect > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_Beral%C3%AEkirin" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa Beralîkirin">Beralîkirin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-template.assess.assess-template > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_%C5%9Eablon" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa Şablon">Şablon</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.toccolours.nomobile > tbody > tr > .assess-na.assess.assess-na > a. <a href="/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_NA" title="Kategorî:Gotarên Fransayê bi sinifa NA">NA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > span.plainlinks > div.noprint.toccolours > div[style] > p > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(2) <a class="external text" href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_%C5%9Eitil">Ser</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > span.plainlinks > div.noprint.toccolours > div[style] > p > .plainlinks.plainlinks > .external.text.external.text:nth-child(3) <a class="external text" href="https://ku.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategor%C3%AE:Gotar%C3%AAn_Fransay%C3%AA_bi_sinifa_%C5%9Eitil&from=0">0–9</a>

Dewletên_Yekbûyî_yên_Amerîkayê - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr.:nth-child(39) > td.:nth-child(2) > span.:nth-child(3) > span.[style] <span style="color:darkgreen">pir bilind</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > li > span.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) <span class="cs1-visible-error citation-comment">Ji bo journal parametreya <code class="cs1-code">|journal=</code> hewce ye (<a href="/wiki/Al%C3%AEkar%C3%AE:Xeletiy%C3%AAn_%C3%A7avkaniy%C3%AA#missing_periodical" title="Alîkarî:Xeletiyên çavkaniyê">alîkarî</a>)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > li > span.reference-text > .cs1-visible-error.citation-comment.cs1-visible-error.citation-comment:nth-child(5) > code.cs1-code <code class="cs1-code">|journal=</code>

Portal:Naverok - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.center > p > span.plainlinks > .mw-selflink.mw-selflink.selflink > .mw-ui-constructive.mw-ui-button[role="button"].mw-ui-button.mw-ui-constructive[style] <span class="mw-ui-button mw-ui-constructive" role="button" style="background-color:#2962CB;padding:0 0.5em;">Naverok</span>

Kurmancî - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .cudakirin.cudakirin.noprint > i. <i>Ji bo maneyên din li <a href="/wiki/Kurmanc%C3%AE_(cudakirin)" class="mw-disambig" title="Kurmancî (cudakirin)">Kurmancî (cudakirin)</a> binêre</i>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.cudakirin.noprint > i > a[title="Kurmancî\ \(cudakirin\)"].mw-disambig <a href="/wiki/Kurmanc%C3%AE_(cudakirin)" class="mw-disambig" title="Kurmancî (cudakirin)">Kurmancî (cudakirin)</a>

Hêvîdar_Zana - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.biography.vcard > tbody > tr > td.infobox-below > span.plainlinks > .external.text.external.text > span.[style] <span style="color:#555">biguhêre</span>