Tue Jun 18 19:52:03 UTC 2024

Wikipedia Color Contrast Errors

Baseline: 588

Scanned 50 pages.

8 pages without color contrast violations.

42 pages with color contrast violations.

Den_otců - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Mistrovství_Evropy_ve_fotbale_2024 - Total Errors: 30

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(1) > a[title="Německá\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Německá fotbalová reprezentace">Německo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Švýcarská fotbalová reprezentace">Švýcarsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Maďarská fotbalová reprezentace">Maďarsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(51) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Španělská fotbalová reprezentace">Španělsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a[title="Italská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Italsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Italská fotbalová reprezentace">Itálie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(51) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Alb%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Albánská fotbalová reprezentace">Albánie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(62) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Anglick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Anglická fotbalová reprezentace">Anglie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a[title="Dánská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/D%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Dánská fotbalová reprezentace">Dánsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(62) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Slovinsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Slovinská fotbalová reprezentace">Slovinsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(73) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Nizozemsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Nizozemská fotbalová reprezentace">Nizozemsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(73) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Francouzsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Francouzská fotbalová reprezentace">Francie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > a[title="Polská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Polsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Polská fotbalová reprezentace">Polsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Rumunsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Rumunská fotbalová reprezentace">Rumunsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Slovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Slovenská fotbalová reprezentace">Slovensko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Belgick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Belgická fotbalová reprezentace">Belgie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(95) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(1) > a[title="Turecká\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Tureck%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Turecká fotbalová reprezentace">Turecko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(95) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Portugalsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Portugalská fotbalová reprezentace">Portugalsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > a[title="Česká\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Česká fotbalová reprezentace">Česko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(2)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Slovinsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Slovinská fotbalová reprezentace">Slovinsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Polská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Polsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Polská fotbalová reprezentace">Polsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(5)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Alb%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Albánská fotbalová reprezentace">Albánie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Soutěže\ pořádané\ asociací\ UEFA"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Liga_mistr%C5%AF_UEFA_ve_futsalu&action=edit&redlink=1" class="new" title="Liga mistrů UEFA ve futsalu (stránka neexistuje)">Liga mistrů UEFA ve futsalu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Středoevropský\ pohár"]. <a href="/wiki/St%C5%99edoevropsk%C3%BD_poh%C3%A1r" title="Středoevropský pohár">Středoevropský pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Veletržní\ pohár"]. <a href="/wiki/Veletr%C5%BEn%C3%AD_poh%C3%A1r" title="Veletržní pohár">Veletržní pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_v%C3%ADt%C4%9Bz%C5%AF_nadn%C3%A1rodn%C3%ADch_fotbalov%C3%BDch_klubov%C3%BDch_sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD" title="Seznam českých vítězů nadnárodních fotbalových klubových soutěží">Seznam českých vítězů nadnárodních fotbalových klubových soutěží</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Mistrovství\ Evropy\ ve\ fotbale"]. <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale" title="Mistrovství Evropy ve fotbale">Mistrovství Evropy ve fotbale</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Seznam zápasů československé fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy">Seznam zápasů československé</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Seznam zápasů české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy">české fotbalové reprezentace na ME</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(170) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale_2024_%E2%80%93_statistiky&action=edit&redlink=1" class="new" title="Mistrovství Evropy ve fotbale 2024 – statistiky (stránka neexistuje)">statistiky turnaje</a>

Peter_Pellegrini - Total Errors: 33

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.[style] > a[title="Seznam\ prezidentů\ Slovenska"]. <a href="/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_Slovenska" title="Seznam prezidentů Slovenska">6.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.[style] > a[title="Prezident\ Slovenské\ republiky"]. <a href="/wiki/Prezident_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Prezident Slovenské republiky">prezident Slovenska</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(11) > th.[style] > a. <a href="/wiki/P%C5%99edseda_N%C3%A1rodn%C3%AD_rady_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Předseda Národní rady Slovenské republiky">předseda Národní rady SR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.[style] > a[title="Seznam\ premiérů\ Slovenska"]. <a href="/wiki/Seznam_premi%C3%A9r%C5%AF_Slovenska" title="Seznam premiérů Slovenska">8.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(26) > th.[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Předseda vlády Slovenské republiky">premiér Slovenska</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(33) > th.[style] > a. <a href="/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_zdravotnictv%C3%AD_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Seznam ministrů zdravotnictví Slovenské republiky">Ministr zdravotnictví SR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(41) > th.[style] > a. <a href="/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_vnitra_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Seznam ministrů vnitra Slovenské republiky">Ministr vnitra SR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(49) > th.[style] > a. <a href="/wiki/Ministerstvo_investic,_region%C3%A1ln%C3%ADho_rozvoje_a_informatizace_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky">ministr pro investice a informatizaci</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(56) > th.[style] > a. <a href="/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_%C5%A1kolstv%C3%AD,_v%C3%BDzkumu,_v%C3%BDvoje_a_ml%C3%A1de%C5%BEe_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Seznam ministrů školství, výzkumu, vývoje a mládeže Slovenské republiky">ministr školství, vědy, výzkumu a sportu SR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.[style] > a[title="HLAS\ –\ sociálna\ demokracia"]. <a href="/wiki/HLAS_%E2%80%93_soci%C3%A1lna_demokracia" title="HLAS – sociálna demokracia">HLAS-SD</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Hlava_st%C3%A1tu" title="Hlava státu">Hlavy</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Členský\ stát\ Evropské\ unie"]. <a href="/wiki/%C4%8Clensk%C3%BD_st%C3%A1t_Evropsk%C3%A9_unie" title="Členský stát Evropské unie">členských států</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Evropsk%C3%A1_unie" title="Evropská unie">Evropské unie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Seznam\ prezidentů\ Slovenska"]. <a href="/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_Slovenska" title="Seznam prezidentů Slovenska">Prezidenti</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="Slovensko"].[title="Slovensko" <a href="/wiki/Slovensko" title="Slovensko">Slovenska</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Prezidenti\ Slovenska"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939%E2%80%931945)" title="Slovenská republika (1939–1945)">Slovenská republika (1939–1945)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Prezidenti\ Slovenska"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group.navbox-group > a[href$="Slovensko"].[title="Slovensko" <a href="/wiki/Slovensko" title="Slovensko">Slovenská republika (od 1993)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Seznam\ premiérů\ Slovenska"]. <a href="/wiki/Seznam_premi%C3%A9r%C5%AF_Slovenska" title="Seznam premiérů Slovenska">Premiéři Slovenska</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Premiéři\ Slovenska"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group.navbox-group > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_socialistick%C3%A1_republika" title="Československá socialistická republika">ČSSR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_a_Slovensk%C3%A1_Federativn%C3%AD_Republika" title="Česká a Slovenská Federativní Republika">ČSFR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Premiéři\ Slovenska"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group.navbox-group > a[href$="Slovensko"].[title="Slovensko" <a href="/wiki/Slovensko" title="Slovensko">Slovenská republika</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Předsedové\ NR\ SR"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/P%C5%99edseda_N%C3%A1rodn%C3%AD_rady_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Předseda Národní rady Slovenské republiky">Předsedové Národní rady Slovenské republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Druhá\ vláda\ Roberta\ Fica"]. <a href="/wiki/Druh%C3%A1_vl%C3%A1da_Roberta_Fica" title="Druhá vláda Roberta Fica">Druhá vláda Roberta Fica</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Druhá\ vláda\ Roberta\ Fica"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Předseda vlády Slovenské republiky">Předseda vlády</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Třetí\ vláda\ Roberta\ Fica"]. <a href="/wiki/T%C5%99et%C3%AD_vl%C3%A1da_Roberta_Fica" title="Třetí vláda Roberta Fica">Třetí vláda Roberta Fica</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Třetí\ vláda\ Roberta\ Fica"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Předseda vlády Slovenské republiky">Předseda vlády</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(30) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_%C5%A1kolstv%C3%AD,_v%C3%BDzkumu,_v%C3%BDvoje_a_ml%C3%A1de%C5%BEe_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Seznam ministrů školství, výzkumu, vývoje a mládeže Slovenské republiky">Ministři školství Slovenské republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(30) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a. <a href="/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_v%C3%BDzkumu,_v%C3%BDvoje_a_ml%C3%A1de%C5%BEe_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Ministerstvo školství, výzkumu, vývoje a mládeže Slovenské republiky">Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(31) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_vnitra_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Seznam ministrů vnitra Slovenské republiky">Ministři vnitra Slovenské republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(31) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a. <a href="/wiki/Ministerstvo_vnitra_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Ministerstvo vnitra Slovenské republiky">Ministerstvo vnitra</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(32) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_zdravotnictv%C3%AD_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Seznam ministrů zdravotnictví Slovenské republiky">Ministři zdravotnictví Slovenské republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(32) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a. <a href="/wiki/Ministerstvo_zdravotnictv%C3%AD_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky">Ministerstvo zdravotnictví</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Mistrovství_Evropy_ve_fotbale - Total Errors: 84

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(4)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Alb%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Albánská fotbalová reprezentace">Albánie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(6)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Anglick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Anglická fotbalová reprezentace">Anglie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(8)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/%C3%81zerb%C3%A1jd%C5%BE%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Ázerbájdžánská fotbalová reprezentace">Ázerbájdžán</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(10)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/B%C4%9Blorusk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Běloruská fotbalová reprezentace">Bělorusko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(12)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Bulharsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Bulharská fotbalová reprezentace">Bulharsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor] > td[align="left"]. > a[title="Česká\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Česká fotbalová reprezentace">Česko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(16)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Estonsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Estonská fotbalová reprezentace">Estonsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(18)[bgcolor] > td[align="left"]. > a[title="Finská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Finsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Finská fotbalová reprezentace">Finsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(20)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Gibraltarsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Gibraltarská fotbalová reprezentace">Gibraltar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(22)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Chorvatsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Chorvatská fotbalová reprezentace">Chorvatsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(25)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Islandsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Islandská fotbalová reprezentace">Island</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(27)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Izraelsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Izraelská fotbalová reprezentace">Izrael</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(29)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Kosovsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Kosovská fotbalová reprezentace">Kosovo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(31)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Lichten%C5%A1tejnsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Lichtenštejnská fotbalová reprezentace">Lichtenštejnsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(33)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Loty%C5%A1sk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Lotyšská fotbalová reprezentace">Lotyšsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(35)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Maďarská fotbalová reprezentace">Maďarsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(37)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Moldavsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Moldavská fotbalová reprezentace">Moldavsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(39)[bgcolor] > td[align="left"]. > a[title="Německá\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Německá fotbalová reprezentace">Německo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(41)[bgcolor] > td[align="left"]. > a[title="Norská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Norsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Norská fotbalová reprezentace">Norsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(44)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Portugalsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Portugalská fotbalová reprezentace">Portugalsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(46)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Rumunsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Rumunská fotbalová reprezentace">Rumunsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(48)[bgcolor] > td[align="left"]. > a[title="Řecká\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/%C5%98eck%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Řecká fotbalová reprezentace">Řecko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(50)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Severoirsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Severoirská fotbalová reprezentace">Severní Irsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(52)[bgcolor] > td[align="left"]. > a[title="Skotská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Skotsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Skotská fotbalová reprezentace">Skotsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(54)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Slovinsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Slovinská fotbalová reprezentace">Slovinsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(56)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Španělská fotbalová reprezentace">Španělsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(58)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Švýcarská fotbalová reprezentace">Švýcarsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#D0E6FF"].:nth-child(60)[bgcolor] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Ukrajinsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Ukrajinská fotbalová reprezentace">Ukrajina</a>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(9) > td:nth-child(8) > span <span style="color:#808080;">12:10</span>
/* failed to decorate */ .sortable.jquery-tablesorter.wikitable:nth-child(22) > tbody > tr:nth-child(10) > td:nth-child(4) > span <span style="color:#808080;">29</span>
/* failed to decorate */ .sortable.jquery-tablesorter.wikitable:nth-child(22) > tbody > tr:nth-child(10) > td:nth-child(5) > span <span style="color:#808080;">12</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(7) > span.[style] <span style="color:#808080;">13</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(8) > span.[style] <span style="color:#808080;">36:37</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(9) > b. > span.[style] <span style="color:#808080;">40</span>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(12) > td:nth-child(4) > span <span style="color:#808080;">16</span>
/* failed to decorate */ .sortable.jquery-tablesorter.wikitable:nth-child(22) > tbody > tr:nth-child(12) > td:nth-child(8) > span <span style="color:#808080;">19:18</span>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(12) > td:nth-child(9) > span <span style="color:#808080;">17</span>
/* failed to decorate */ .sortable.jquery-tablesorter.wikitable:nth-child(22) > tbody > tr:nth-child(13) > td:nth-child(8) > span <span style="color:#808080;">1:4</span>
/* failed to decorate */ .sortable.jquery-tablesorter.wikitable:nth-child(22) > tbody > tr:nth-child(14) > td:nth-child(4) > span <span style="color:#808080;">17</span>
/* failed to decorate */ .sortable.jquery-tablesorter.wikitable:nth-child(22) > tbody > tr:nth-child(14) > td:nth-child(8) > span <span style="color:#808080;">20:30</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(9) > span.[style] <span style="color:#808080;">20</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(3) > span.[style] <span style="color:#808080;">56</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:#808080;">31</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(5) > span.[style] <span style="color:#808080;">13</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(6) > span.[style] <span style="color:#808080;">12</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(7) > span.[style] <span style="color:#808080;">107:48</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(8) > b. > span.[style] <span style="color:#808080;">85</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(3) > span.[style] <span style="color:#808080;">68</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:#808080;">50</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(6) > span.[style] <span style="color:#808080;">10</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(7) > span.[style] <span style="color:#808080;">144:54</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(8) > b. > span.[style] <span style="color:#808080;">179</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(3) > span.[style] <span style="color:#808080;">58</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:#808080;">34</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(5) > span.[style] <span style="color:#808080;">16</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(7) > span.[style] <span style="color:#808080;">113:41</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(46) > td.:nth-child(8) > span.[style] <span style="color:#808080;">89</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(3) > span.[style] <span style="color:#808080;">72</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:#808080;">47</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(5) > span.[style] <span style="color:#808080;">13</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(6) > span.[style] <span style="color:#808080;">12</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(7) > span.[style] <span style="color:#808080;">155:53</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(47) > td.:nth-child(8) > span.[style] <span style="color:#808080;">183</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#808080;">10</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(3) > span.[style] <span style="color:#808080;">64</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:#808080;">40</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(5) > span.[style] <span style="color:#808080;">12</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(6) > span.[style] <span style="color:#808080;">12</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(7) > span.[style] <span style="color:#808080;">132:62</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(56) > td.:nth-child(8) > b. > span.[style] <span style="color:#808080;">92</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(57) > td.:nth-child(7) > span.[style] <span style="color:#808080;">11:11</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(3) > span.[style] <span style="color:#808080;">42</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:#808080;">17</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(5) > span.[style] <span style="color:#808080;">13</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(6) > span.[style] <span style="color:#808080;">12</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(7) > span.[style] <span style="color:#808080;">63:55</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(58) > td.:nth-child(8) > b. > span.[style] <span style="color:#808080;">104</span>
/* failed to decorate */ div[title="Soutěže\ pořádané\ asociací\ UEFA"] > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse > tbody > tr:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\33 "] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">zobrazit</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
/* failed to decorate */ div[title="Mezinárodní\ fotbal"] > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse > tbody > tr:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\33 "] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">zobrazit</span>
/* failed to decorate */ div[title="Mistrovství\ Evropy\ ve\ fotbale"] > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse > tbody > tr:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">zobrazit</span>
/* failed to decorate */ .navbox.noprint[title="Mistrovství\ Evropy"] > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse > tbody > tr:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">zobrazit</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Mistrovství Evropy">Mistrovství Evropy</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

BRICS - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Luboš_Fišer - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Mistrovství_Evropy_ve_fotbale_2020 - Total Errors: 45

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor="\#ccccff"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Anglie"].[title="Anglie" <a href="/wiki/Anglie" title="Anglie">Anglie</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Lond%C3%BDn" title="Londýn">Londýn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor="\#ccccff"].[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[href$="Wembley_Stadium_\(2007\)"].[title="Wembley\ Stadium\ \(2007\)" <a href="/wiki/Wembley_Stadium_(2007)" title="Wembley Stadium (2007)">Wembley Stadium</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Belgie"].[title="Belgie" <a href="/wiki/Belgie" title="Belgie">Belgie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Brusel"].[title="Brusel" <a href="/wiki/Brusel" title="Brusel">Brusel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Irsko"].[title="Irsko" <a href="/wiki/Irsko" title="Irsko">Irsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Dublin"].[title="Dublin" <a href="/wiki/Dublin" title="Dublin">Dublin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[href$="Aviva_Stadium"].[title="Aviva\ Stadium" <a href="/wiki/Aviva_Stadium" title="Aviva Stadium">Aviva Stadium</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr > td[bgcolor="\#ffbbbb"].:nth-child(2)[bgcolor] > a[href$="Bilbao"].[title="Bilbao" <a href="/wiki/Bilbao" title="Bilbao">Bilbao</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/San_Mam%C3%A9s_(2013)" title="San Mamés (2013)">San Mamés</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Lond%C3%BDn" title="Londýn">Londýn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Italská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Italsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Italská fotbalová reprezentace">Itálie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Velšská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Vel%C5%A1sk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Velšská fotbalová reprezentace">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(62) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Švýcarská fotbalová reprezentace">Švýcarsko</a>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(77) > tbody > tr:nth-child(1) > td[align="left"] > a <a href="/wiki/Belgick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Belgická fotbalová reprezentace">Belgie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Dánská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/D%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Dánská fotbalová reprezentace">Dánsko</a>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(93) > tbody > tr:nth-child(1) > td[align="left"] > a <a href="/wiki/Nizozemsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Nizozemská fotbalová reprezentace">Nizozemsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(93) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Rakousk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Rakouská fotbalová reprezentace">Rakousko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(93) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Ukrajinsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Ukrajinská fotbalová reprezentace">Ukrajina</a>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(107) > tbody > tr:nth-child(1) > td[align="left"] > a <a href="/wiki/Anglick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Anglická fotbalová reprezentace">Anglie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Chorvatsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Chorvatská fotbalová reprezentace">Chorvatsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > a[title="Česká\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Česká fotbalová reprezentace">Česko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Švédská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Švédská fotbalová reprezentace">Švédsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(122) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Španělská fotbalová reprezentace">Španělsko</a>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(136) > tbody > tr:nth-child(1) > td[align="left"] > a <a href="/wiki/Francouzsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Francouzská fotbalová reprezentace">Francie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Německá\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Německá fotbalová reprezentace">Německo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(136) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Portugalsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Portugalská fotbalová reprezentace">Portugalsko</a>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(150) > tbody > tr:nth-child(1) > td[align="left"] > a <a href="/wiki/Portugalsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Portugalská fotbalová reprezentace">Portugalsko</a>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(2) > td[align="left"] > a[title="Česká\ fotbalová\ reprezentace"] <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Česká fotbalová reprezentace">Česko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(150) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Švýcarská fotbalová reprezentace">Švýcarsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(150) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td[align="left"]. > a. <a href="/wiki/Ukrajinsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Ukrajinská fotbalová reprezentace">Ukrajina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Soutěže\ pořádané\ asociací\ UEFA"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Liga_mistr%C5%AF_UEFA_ve_futsalu&action=edit&redlink=1" class="new" title="Liga mistrů UEFA ve futsalu (stránka neexistuje)">Liga mistrů UEFA ve futsalu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Středoevropský\ pohár"]. <a href="/wiki/St%C5%99edoevropsk%C3%BD_poh%C3%A1r" title="Středoevropský pohár">Středoevropský pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Veletržní\ pohár"]. <a href="/wiki/Veletr%C5%BEn%C3%AD_poh%C3%A1r" title="Veletržní pohár">Veletržní pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_v%C3%ADt%C4%9Bz%C5%AF_nadn%C3%A1rodn%C3%ADch_fotbalov%C3%BDch_klubov%C3%BDch_sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD" title="Seznam českých vítězů nadnárodních fotbalových klubových soutěží">Seznam českých vítězů nadnárodních fotbalových klubových soutěží</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(215) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale_2020_%E2%80%93_statistiky&action=edit&redlink=1" class="new" title="Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 – statistiky (stránka neexistuje)">statistiky turnaje</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Mistrovství\ Evropy\ ve\ fotbale"]. <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale" title="Mistrovství Evropy ve fotbale">Mistrovství Evropy ve fotbale</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Seznam zápasů československé fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy">Seznam zápasů československé</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Seznam zápasů české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy">české fotbalové reprezentace na ME</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Italská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Italsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Italská fotbalová reprezentace">Itálie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Anglick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Anglická fotbalová reprezentace">Anglie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Španělská fotbalová reprezentace">Španělsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Dánská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/D%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Dánská fotbalová reprezentace">Dánsko</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Adam_Novák - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Pavla_Rychlá - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Trója - Total Errors: 11

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Starověká\ města\ Anatolie"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Seznam_starov%C4%9Bk%C3%BDch_m%C4%9Bst_Bl%C3%ADzk%C3%A9ho_v%C3%BDchodu" title="Seznam starověkých měst Blízkého východu">Starověká města Anatolie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Světové\ dědictví\ -\ Turecko"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Seznam_sv%C4%9Btov%C3%A9ho_d%C4%9Bdictv%C3%AD_v_Evrop%C4%9B,_%C5%98%E2%80%93V#Turecko" title="Seznam světového dědictví v Evropě, Ř–V">Turecké památky na seznamu světového dědictví UNESCO</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Egejsk%C3%BD_region" title="Egejský region">Egejský region</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Černomořský\ region"]. <a href="/wiki/%C4%8Cernomo%C5%99sk%C3%BD_region" title="Černomořský region">Černomořský region</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Střední\ Anatolie"]. <a href="/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Anatolie" title="Střední Anatolie">Střední Anatolie</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Marmarsk%C3%BD_region" title="Marmarský region">Marmarský region</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Středomořský\ region"]. <a href="/wiki/St%C5%99edomo%C5%99sk%C3%BD_region" title="Středomořský region">Středomořský region</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Jihovýchodní\ Anatolie"]. <a href="/wiki/Jihov%C3%BDchodn%C3%AD_Anatolie" title="Jihovýchodní Anatolie">Jihovýchodní Anatolie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > small > a[title="Hevsel\ \(stránka\ neexistuje\)"].new <a href="/w/index.php?title=Hevsel&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hevsel (stránka neexistuje)">Hevsel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Východní\ Anatolie"]. <a href="/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Anatolie" title="Východní Anatolie">Východní Anatolie</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Daniela_Kovářová - Total Errors: 10

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(4) > th[colspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_spravedlnosti_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Seznam ministrů spravedlnosti České republiky">ministryně spravedlnosti ČR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(11) > th[colspan="\32 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Seznam členů Senátu Parlamentu České republiky">senátorka</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th[colspan="\32 "].[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._7_%E2%80%93_Plze%C5%88-m%C4%9Bsto" title="Senátní obvod č. 7 – Plzeň-město">obvod č. 7 – Plzeň-město</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Vl%C3%A1da_Jana_Fischera" title="Vláda Jana Fischera">Vláda Jana Fischera</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ premiérů\ Česka"]. <a href="/wiki/Seznam_premi%C3%A9r%C5%AF_%C4%8Ceska" title="Seznam premiérů Česka">Předseda vlády</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(45) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_spravedlnosti_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Seznam ministrů spravedlnosti České republiky">Ministři spravedlnosti České republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a. <a href="/wiki/Ministerstvo_spravedlnosti_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Ministerstvo spravedlnosti České republiky">Ministerstvo spravedlnosti České republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(46) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Legislativn%C3%AD_rada_vl%C3%A1dy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Legislativní rada vlády České republiky">Legislativní rada vlády České republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Senátní\ obvod\ č\.\ 7"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._7_%E2%80%93_Plze%C5%88-m%C4%9Bsto" title="Senátní obvod č. 7 – Plzeň-město">obvod č. 7 – Plzeň-město</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Česko - Total Errors: 9

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Administrativní\ dělení\ Česka"]. <a href="/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_%C4%8Ceska" title="Administrativní dělení Česka">Administrativní dělení Česka</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku" title="Kraje v Česku">Samosprávné kraje</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[href$="CZ-NUTS"].[title="CZ-NUTS" <a href="/wiki/CZ-NUTS" title="CZ-NUTS">Regiony soudržnosti</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > a[title="Kraje\ v\ Česku"]. <a href="/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku#Historie" title="Kraje v Česku">Územní kraje</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Seznam\ evropských\ států"]. <a href="/wiki/Seznam_evropsk%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF" title="Seznam evropských států">Státy a území v Evropě</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ států\ světa"]. <a href="/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta" title="Seznam států světa">Suverénní státy</a>
/* failed to decorate */ div[title="Evropa"] > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(5) > .navbox-group > a <a href="/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_s_%C5%BE%C3%A1dn%C3%BDm_nebo_%C4%8D%C3%A1ste%C4%8Dn%C3%BDm_mezin%C3%A1rodn%C3%ADm_uzn%C3%A1n%C3%ADm" title="Seznam států s žádným nebo částečným mezinárodním uznáním">Státy bez plného uznání</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Závislá\ území"].mw-redirect <a href="/wiki/Z%C3%A1visl%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD" class="mw-redirect" title="Závislá území">Závislá území</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Chalupáři - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > small > .extiw.extiw <a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q3490095" class="extiw" title="d:Q3490095">datové položky</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Trójská_válka - Total Errors: 9

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Řecká\ mytologie"]. <a href="/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie" title="Řecká mytologie">Řecká mytologie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Kategorie:%C5%98eck%C3%A1_tvo%C5%99itelsk%C3%A1_bo%C5%BEstva" title="Kategorie:Řecká tvořitelská božstva">Prvotní tvořitelská božstva</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > table.navbox-subgroup.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Forkidy\ \(stránka\ neexistuje\)"].new <a href="/w/index.php?title=Forkidy&action=edit&redlink=1" class="new" title="Forkidy (stránka neexistuje)">Forkidy</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.navbox-subgroup.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.navbox-subgroup.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Iapetovi_synov%C3%A9&action=edit&redlink=1" class="new" title="Iapetovi synové (stránka neexistuje)">Iapetovi synové</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[href$="Olymp"]. <a href="/wiki/Olymp" title="Olymp">olympských</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-group.navbox-group > a[title="Kategorie\:Olympští\ bohové"]. <a href="/wiki/Kategorie:Olymp%C5%A1t%C3%AD_bohov%C3%A9" title="Kategorie:Olympští bohové">další Olympané</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Kategorie:B%C3%A1jn%C3%AD_tvorov%C3%A9_%C5%99eck%C3%A9_mytologie" title="Kategorie:Bájní tvorové řecké mytologie">rasy a bytosti</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Kategorie:Hrdinov%C3%A9_a_postavy_%C5%99eck%C3%A9_mytologie" title="Kategorie:Hrdinové a postavy řecké mytologie">polobozi na zemi: hrdinové a oběti</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Jiří_Suchý - Total Errors: 4

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/And%C4%9Bl_(cena)" title="Anděl (cena)">Akademie populární hudby</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="Cena_Jaroslava_Seiferta"].[title="Cena\ Jaroslava\ Seiferta" <a href="/wiki/Cena_Jaroslava_Seiferta" title="Cena Jaroslava Seiferta">Ceny Jaroslava Seiferta</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Český\ slavík"]. <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_slav%C3%ADk" title="Český slavík">Český slavík</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Achilles - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Česká_fotbalová_reprezentace - Total Errors: 32

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Fotbalov%C3%A1_asociace_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Fotbalová asociace České republiky">Fotbalová asociace České republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Seznam_p%C5%99edsed%C5%AF_Fotbalov%C3%A9_asociace_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Seznam předsedů Fotbalové asociace České republiky">Předsedové</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.navbox-subgroup.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace_do_19_let&action=edit&redlink=1" class="new" title="Česká fotbalová reprezentace do 19 let (stránka neexistuje)">Česko U19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.navbox-subgroup.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace_do_18_let&action=edit&redlink=1" class="new" title="Česká fotbalová reprezentace do 18 let (stránka neexistuje)">Česko U18</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.navbox-subgroup.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_futsalov%C3%A1_reprezentace&action=edit&redlink=1" class="new" title="Česká futsalová reprezentace (stránka neexistuje)">Futsal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.navbox-subgroup.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_reprezentace_v_pl%C3%A1%C5%BEov%C3%A9m_fotbalu&action=edit&redlink=1" class="new" title="Česká reprezentace v plážovém fotbalu (stránka neexistuje)">Plážový fotbal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Fotbal\ v\ Česku"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Syst%C3%A9m_fotbalov%C3%BDch_sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD_v_%C4%8Cesku" title="Systém fotbalových soutěží v Česku">Ligové soutěže</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Československá fotbalová reprezentace">Československo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Jugosl%C3%A1vsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Jugoslávská fotbalová reprezentace">Jugoslávie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/V%C3%BDchodon%C4%9Bmeck%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Východoněmecká fotbalová reprezentace">NDR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Fotbalová\ reprezentace\ Sárska"]. <a href="/wiki/Fotbalov%C3%A1_reprezentace_S%C3%A1rska" title="Fotbalová reprezentace Sárska">Sársko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(6) <a href="/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Sovětská fotbalová reprezentace">Sovětský svaz</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(7) <a href="/wiki/Fotbalov%C3%A1_reprezentace_Srbska_a_%C4%8Cern%C3%A9_Hory" title="Fotbalová reprezentace Srbska a Černé Hory">Srbsko a Černá Hora</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > .new.new:nth-child(10) <a href="/w/index.php?title=Baskick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace&action=edit&redlink=1" class="new" title="Baskická fotbalová reprezentace (stránka neexistuje)">Baskicko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > .new.new:nth-child(11) <a href="/w/index.php?title=Breta%C5%88sk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bretaňská fotbalová reprezentace (stránka neexistuje)">Bretaňsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(12) <a href="/wiki/Katal%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Katalánská fotbalová reprezentace">Katalánsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > .new.new:nth-child(13) <a href="/w/index.php?title=Korsick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace&action=edit&redlink=1" class="new" title="Korsická fotbalová reprezentace (stránka neexistuje)">Korsika</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > .new.new:nth-child(14) <a href="/w/index.php?title=Galicijsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace&action=edit&redlink=1" class="new" title="Galicijská fotbalová reprezentace (stránka neexistuje)">Galicie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Grónská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Gr%C3%B3nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Grónská fotbalová reprezentace">Grónsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Monacká\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Monack%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Monacká fotbalová reprezentace">Monako</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > .new.new:nth-child(17) <a href="/w/index.php?title=Severokypersk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace&action=edit&redlink=1" class="new" title="Severokyperská fotbalová reprezentace (stránka neexistuje)">Severní Kypr</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(18) <a href="/wiki/Vatik%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Vatikánská fotbalová reprezentace">Vatikán</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%8Cesko" title="Česko">Česka</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ olympijských\ sportů"]. <a href="/wiki/Seznam_olympijsk%C3%BDch_sport%C5%AF" title="Seznam olympijských sportů">Olympijské sporty</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%8Ceskoslovensko" title="Československo">Československo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(55) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Mezist%C3%A1tn%C3%AD_utk%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace" title="Mezistátní utkání české fotbalové reprezentace">Mezistátní utkání</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(56) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Československá fotbalová reprezentace">československé fotbalové reprezentace</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Mezist%C3%A1tn%C3%AD_utk%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace" title="Mezistátní utkání české fotbalové reprezentace">Mezistátní utkání české fotbalové reprezentace</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_fotbalov%C3%BDch_reprezentant%C5%AF" title="Seznam českých fotbalových reprezentantů">Seznam českých fotbalových reprezentantů</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Seznam_tren%C3%A9r%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace" title="Seznam trenérů české fotbalové reprezentace">Seznam trenérů české fotbalové reprezentace</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(57) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Seznam_tren%C3%A9r%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace" title="Seznam trenérů české fotbalové reprezentace">Hlavní trenéři</a>

24_hodin_Le_Mans - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Mistrovství_světa_ve_fotbale - Total Errors: 24

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a[href$="FIFA"].[title="FIFA" <a href="/wiki/FIFA" title="FIFA">FIFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_%C5%BEen" title="Mistrovství světa ve fotbale žen">Mistrovství světa žen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Konfederační\ pohár\ FIFA"]. <a href="/wiki/Konfedera%C4%8Dn%C3%AD_poh%C3%A1r_FIFA" title="Konfederační pohár FIFA">Konfederační pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_hr%C3%A1%C4%8D%C5%AF_do_20_let" title="Mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let">MS do 20 let</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(6) <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_hr%C3%A1%C4%8D%C5%AF_do_17_let" title="Mistrovství světa ve fotbale hráčů do 17 let">MS do 17 let</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(7) <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_%C5%BEen_do_20_let" title="Mistrovství světa ve fotbale žen do 20 let">MS žen do 20 let</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(8) <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_%C5%BEen_do_17_let" title="Mistrovství světa ve fotbale žen do 17 let">MS žen do 17 let</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Mistrovství\ světa\ ve\ futsalu"]. <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_futsalu" title="Mistrovství světa ve futsalu">MS ve futsalu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(10) <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_pl%C3%A1%C5%BEov%C3%A9m_fotbale" title="Mistrovství světa v plážovém fotbale">MS v plážovém fotbale</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(11) <a href="/wiki/Fotbal_na_letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch" title="Fotbal na letních olympijských hrách">Olympijské hry</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Fotbal\ na\ asijských\ hrách"]. <a href="/wiki/Fotbal_na_asijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch" title="Fotbal na asijských hrách">Asijské hry</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Fotbal\ na\ Afrických\ hrách"]. <a href="/wiki/Fotbal_na_Africk%C3%BDch_hr%C3%A1ch" title="Fotbal na Afrických hrách">Africké hry</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Fotbal\ na\ Panamerických\ hrách"]. <a href="/wiki/Fotbal_na_Panamerick%C3%BDch_hr%C3%A1ch" title="Fotbal na Panamerických hrách">Panamerické hry</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Fotbal\ na\ Ostrovních\ hrách"]. <a href="/wiki/Fotbal_na_Ostrovn%C3%ADch_hr%C3%A1ch" title="Fotbal na Ostrovních hrách">Ostrovní hry</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Žebříček\ FIFA"]. <a href="/wiki/%C5%BDeb%C5%99%C3%AD%C4%8Dek_FIFA" title="Žebříček FIFA">Žebříček FIFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[href$="Fotbalista_roku_\(FIFA\)"]. <a href="/wiki/Fotbalista_roku_(FIFA)" title="Fotbalista roku (FIFA)">Fotbalista roku podle FIFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(18) <a href="/wiki/Seznam_mu%C5%BEsk%C3%BDch_fotbalov%C3%BDch_reprezentac%C3%AD" title="Seznam mužských fotbalových reprezentací">Reprezentace</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Seznam\ kódů\ zemí\ podle\ FIFA"]. <a href="/wiki/Seznam_k%C3%B3d%C5%AF_zem%C3%AD_podle_FIFA" title="Seznam kódů zemí podle FIFA">Kódy</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Kvalifikace_na_Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_2026&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 2026 (stránka neexistuje)">2026</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Seznam_v%C3%ADt%C4%9Bz%C5%AF_mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale" title="Seznam vítězů mistrovství světa ve fotbale">Seznam vítězů mistrovství světa ve fotbale</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_MS" title="Seznam zápasů československé fotbalové reprezentace na MS">Seznam zápasů československé fotbalové reprezentace na MS</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_MS" title="Seznam zápasů české fotbalové reprezentace na MS">Seznam zápasů české fotbalové reprezentace na MS</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div > div > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(7) <a href="/wiki/Seznam_rekord%C5%AF_mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale" title="Seznam rekordů mistrovství světa ve fotbale">Seznam rekordů mistrovství světa ve fotbale</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Christian_Eriksen - Total Errors: 48

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Dánská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/D%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Dánská fotbalová reprezentace">Dánská fotbalová reprezentace</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-title[colspan="\33 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_2018" title="Mistrovství světa ve fotbale 2018">Mistrovství světa 2018</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint.navbox.noprint:nth-child(91) > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a. <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale_2020" title="Mistrovství Evropy ve fotbale 2020">Mistrovství Evropy ve fotbale 2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Italská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/Italsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Italská fotbalová reprezentace">Itálie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Anglick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Anglická fotbalová reprezentace">Anglie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Španělská fotbalová reprezentace">Španělsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Dánská\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/D%C3%A1nsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Dánská fotbalová reprezentace">Dánsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > .new.new <a href="/w/index.php?title=Eredivisie_2010/11&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eredivisie 2010/11 (stránka neexistuje)">Eredivisie 2010/11</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="AFC_Ajax"].[title="AFC\ Ajax" <a href="/wiki/AFC_Ajax" title="AFC Ajax">AFC Ajax</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > a[title="Oleguer\ \(stránka\ neexistuje\)"].new <a href="/w/index.php?title=Oleguer&action=edit&redlink=1" class="new" title="Oleguer (stránka neexistuje)">Oleguer</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(11) <a href="/w/index.php?title=Eyong_Enoh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eyong Enoh (stránka neexistuje)">Eyong Enoh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(13) <a href="/w/index.php?title=Rasmus_Lindgren&action=edit&redlink=1" class="new" title="Rasmus Lindgren (stránka neexistuje)">Rasmus Lindgren</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(16) <a href="/w/index.php?title=Roly_Bonevacia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Roly Bonevacia (stránka neexistuje)">Roly Bonevacia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(17) <a href="/w/index.php?title=Miralem_Sulejmani&action=edit&redlink=1" class="new" title="Miralem Sulejmani (stránka neexistuje)">Miralem Sulejmani</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(21) <a href="/w/index.php?title=Ahmed_Hossam&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ahmed Hossam (stránka neexistuje)">Mido</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(22) <a href="/w/index.php?title=Dar%C3%ADo_Cvitanich&action=edit&redlink=1" class="new" title="Darío Cvitanich (stránka neexistuje)">Darío Cvitanich</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(24) <a href="/w/index.php?title=Marvin_Zeegelaar&action=edit&redlink=1" class="new" title="Marvin Zeegelaar (stránka neexistuje)">Marvin Zeegelaar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2010\/11\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(25) <a href="/w/index.php?title=Geoffrey_Castillion&action=edit&redlink=1" class="new" title="Geoffrey Castillion (stránka neexistuje)">Geoffrey Castillion</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(28) <a href="/w/index.php?title=Teemu_Tainio&action=edit&redlink=1" class="new" title="Teemu Tainio (stránka neexistuje)">Teemu Tainio</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2011\/12\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > .new.new <a href="/w/index.php?title=Eredivisie_2011/12&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eredivisie 2011/12 (stránka neexistuje)">Eredivisie 2011/12</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2011\/12\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="AFC_Ajax"].[title="AFC\ Ajax" <a href="/wiki/AFC_Ajax" title="AFC Ajax">AFC Ajax</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2011\/12\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=Dico_Koppers&action=edit&redlink=1" class="new" title="Dico Koppers (stránka neexistuje)">Dico Koppers</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2011\/12\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(14) <a href="/w/index.php?title=Eyong_Enoh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eyong Enoh (stránka neexistuje)">Eyong Enoh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2011\/12\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(17) <a href="/w/index.php?title=Thulani_Serero&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thulani Serero (stránka neexistuje)">Thulani Serero</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2011\/12\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(19) <a href="/w/index.php?title=Miralem_Sulejmani&action=edit&redlink=1" class="new" title="Miralem Sulejmani (stránka neexistuje)">Miralem Sulejmani</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2011\/12\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(21) <a href="/w/index.php?title=Dmitri_Bulykin&action=edit&redlink=1" class="new" title="Dmitri Bulykin (stránka neexistuje)">Dmitri Bulykin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2011\/12\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(22) <a href="/w/index.php?title=Derk_Boerrigter&action=edit&redlink=1" class="new" title="Derk Boerrigter (stránka neexistuje)">Derk Boerrigter</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[href="\/wiki\/Eredivisie_2012\/2013"]. <a href="/wiki/Eredivisie_2012/2013" title="Eredivisie 2012/2013">Eredivisie 2012/2013</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2012\/13\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="AFC_Ajax"].[title="AFC\ Ajax" <a href="/wiki/AFC_Ajax" title="AFC Ajax">AFC Ajax</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2012\/13\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=Mitchell_Dijks&action=edit&redlink=1" class="new" title="Mitchell Dijks (stránka neexistuje)">Mitchell Dijks</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=Stefano_Denswil&action=edit&redlink=1" class="new" title="Stefano Denswil (stránka neexistuje)">Stefano Denswil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2012\/13\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(14) <a href="/w/index.php?title=Thulani_Serero&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thulani Serero (stránka neexistuje)">Thulani Serero</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2012\/13\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(16) <a href="/w/index.php?title=Fabian_Sporkslede&action=edit&redlink=1" class="new" title="Fabian Sporkslede (stránka neexistuje)">Fabian Sporkslede</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2012\/13\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(17) <a href="/w/index.php?title=Lucas_Andersen&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lucas Andersen (stránka neexistuje)">Lucas Andersen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(18) <a href="/w/index.php?title=Ilan_Boccara&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ilan Boccara (stránka neexistuje)">Ilan Boccara</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2012\/13\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(19) <a href="/w/index.php?title=Derk_Boerrigter&action=edit&redlink=1" class="new" title="Derk Boerrigter (stránka neexistuje)">Derk Boerrigter</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2012\/13\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(24) <a href="/w/index.php?title=Tobias_Sana&action=edit&redlink=1" class="new" title="Tobias Sana (stránka neexistuje)">Tobias Sana</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2012\/13\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(25) <a href="/w/index.php?title=Miralem_Sulejmani&action=edit&redlink=1" class="new" title="Miralem Sulejmani (stránka neexistuje)">Miralem Sulejmani</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(30) <a href="/w/index.php?title=Eyong_Enoh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eyong Enoh (stránka neexistuje)">Eyong Enoh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2013\/14\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > .new.new <a href="/w/index.php?title=Eredivisie_2013/14&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eredivisie 2013/14 (stránka neexistuje)">Eredivisie 2013/14</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2013\/14\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\32 "].navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="AFC_Ajax"].[title="AFC\ Ajax" <a href="/wiki/AFC_Ajax" title="AFC Ajax">AFC Ajax</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2013\/14\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=Stefano_Denswil&action=edit&redlink=1" class="new" title="Stefano Denswil (stránka neexistuje)">Stefano Denswil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2013\/14\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(11) <a href="/w/index.php?title=Thulani_Serero&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thulani Serero (stránka neexistuje)">Thulani Serero</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(15) <a href="/w/index.php?title=Lerin_Duarte&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lerin Duarte (stránka neexistuje)">Lerin Duarte</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2013\/14\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(16) <a href="/w/index.php?title=Lucas_Andersen&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lucas Andersen (stránka neexistuje)">Lucas Andersen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[title="Eredivisie\ 2013\/14\ -\ vítěz"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(22) <a href="/w/index.php?title=Tobias_Sana&action=edit&redlink=1" class="new" title="Tobias Sana (stránka neexistuje)">Tobias Sana</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Fotbalista\ roku\ \(Dánsko\)"]. <a href="/wiki/Fotbalista_roku_(D%C3%A1nsko)" title="Fotbalista roku (Dánsko)">Fotbalista roku (Dánsko)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Rudolf_Jelínek_(herec) - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Slovinsko - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Srbsko - Total Errors: 11

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Mezinárodní\ poznávací\ značka"]. <a href="/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_pozn%C3%A1vac%C3%AD_zna%C4%8Dka" title="Mezinárodní poznávací značka">SRB</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Centrální\ Srbsko"]. <a href="/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_Srbsko" title="Centrální Srbsko">Centrální Srbsko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[href$="Vojvodina"].[title="Vojvodina" <a href="/wiki/Vojvodina" title="Vojvodina">Vojvodina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > i. > a[href$="Kosovo_a_Metochie"].[title="Kosovo\ a\ Metochie" <a href="/wiki/Kosovo_a_Metochie" title="Kosovo a Metochie">Kosovo a Metochie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > small. > a[href$="Kosovo"].[title="Kosovo" <a href="/wiki/Kosovo" title="Kosovo">Kosovskou republiku</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > small. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_a_mezin%C3%A1rodn%C3%ADch_organizac%C3%AD_podle_postoje_k_nez%C3%A1vislosti_Kosova" class="mw-redirect" title="Seznam států a mezinárodních organizací podle postoje k nezávislosti Kosova">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Seznam\ evropských\ států"]. <a href="/wiki/Seznam_evropsk%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF" title="Seznam evropských států">Státy a území v Evropě</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ států\ světa"]. <a href="/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta" title="Seznam států světa">Suverénní státy</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Evropa"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_s_%C5%BE%C3%A1dn%C3%BDm_nebo_%C4%8D%C3%A1ste%C4%8Dn%C3%BDm_mezin%C3%A1rodn%C3%ADm_uzn%C3%A1n%C3%ADm" title="Seznam států s žádným nebo částečným mezinárodním uznáním">Státy bez plného uznání</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Závislá\ území"].mw-redirect <a href="/wiki/Z%C3%A1visl%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD" class="mw-redirect" title="Závislá území">Závislá území</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Zuzana_Čaputová - Total Errors: 9

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th[colspan="\32 "].[style] > a[title="Seznam\ prezidentů\ Slovenska"]. <a href="/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_Slovenska" title="Seznam prezidentů Slovenska">5.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th[colspan="\32 "].[style] > a[title="Prezident\ Slovenské\ republiky"]. <a href="/wiki/Prezident_Slovensk%C3%A9_republiky" title="Prezident Slovenské republiky">prezidentka Slovenské republiky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th[style] > span. > a[title="Progresívne\ Slovensko"]. <a href="/wiki/Progres%C3%ADvne_Slovensko" title="Progresívne Slovensko">Progresivního Slovenska</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th[colspan="\32 "].[style] > a[href$="Pezinok"].[title="Pezinok" <a href="/wiki/Pezinok" title="Pezinok">Pezinok</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Seznam\ prezidentů\ Slovenska"]. <a href="/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_Slovenska" title="Seznam prezidentů Slovenska">Prezidenti</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="Slovensko"].[title="Slovensko" <a href="/wiki/Slovensko" title="Slovensko">Slovenska</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939%E2%80%931945)" title="Slovenská republika (1939–1945)">Slovenská republika (1939–1945)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[href$="Slovensko"].[title="Slovensko" <a href="/wiki/Slovensko" title="Slovensko">Slovenská republika (od 1993)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

AZ-kvíz - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > small > .extiw.extiw <a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q10371462" class="extiw" title="d:Q10371462">datové položky</a>

Albánie - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Mezinárodní\ poznávací\ značka"]. <a href="/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_pozn%C3%A1vac%C3%AD_zna%C4%8Dka" title="Mezinárodní poznávací značka">AL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Seznam\ prezidentů\ Albánie"]. <a href="/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_Alb%C3%A1nie" title="Seznam prezidentů Albánie">Prezidenti</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Markéta_Gregorová - Total Errors: 7

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament" title="Evropský parlament">Evropského parlamentu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.[style] > a[title="Česká\ pirátská\ strana"]. <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_pir%C3%A1tsk%C3%A1_strana" title="Česká pirátská strana">Pirátů</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.[style] > a[href$="Brno"].[title="Brno" <a href="/wiki/Brno" title="Brno">Brno</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.[style] > a[title="Evropská\ pirátská\ strana"]. <a href="/wiki/Evropsk%C3%A1_pir%C3%A1tsk%C3%A1_strana" title="Evropská pirátská strana">Evropské pirátské strany</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Poslanec\ Evropského\ parlamentu"]. <a href="/wiki/Poslanec_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu" title="Poslanec Evropského parlamentu">Poslanci Evropského parlamentu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow.navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Vstup_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_do_Evropsk%C3%A9_unie" title="Vstup České republiky do Evropské unie">Česká republika vstoupila do Evropské unie</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament" title="Evropský parlament">Evropského parlamentu</a>

Bechtěrevova_nemoc - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[style] > [id='cite_ref-anamneza\.cz_1-0'].reference > a[href$="\#cite_note-anamneza\.cz-1"]. <a href="#cite_note-anamneza.cz-1">[1]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Nizozemsko - Total Errors: 17

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Nizozemské\ království"]. <a href="/wiki/Nizozemsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD" title="Nizozemské království">Nizozemské království</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Mezinárodní\ poznávací\ značka"]. <a href="/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_pozn%C3%A1vac%C3%AD_zna%C4%8Dka" title="Mezinárodní poznávací značka">NL</a>
/* failed to decorate */ .navbox.noprint[title="Nizozemské\ království"] > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(5) > .navbox-group > a <a href="/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Nizozemska" title="Administrativní dělení Nizozemska">Provincie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Seznam\ evropských\ států"]. <a href="/wiki/Seznam_evropsk%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF" title="Seznam evropských států">Státy a území v Evropě</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ států\ světa"]. <a href="/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta" title="Seznam států světa">Suverénní státy</a>
/* failed to decorate */ .navbox.noprint[title="Evropa"] > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(5) > .navbox-group > a <a href="/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_s_%C5%BE%C3%A1dn%C3%BDm_nebo_%C4%8D%C3%A1ste%C4%8Dn%C3%BDm_mezin%C3%A1rodn%C3%ADm_uzn%C3%A1n%C3%ADm" title="Seznam států s žádným nebo částečným mezinárodním uznáním">Státy bez plného uznání</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Závislá\ území"].mw-redirect <a href="/wiki/Z%C3%A1visl%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD" class="mw-redirect" title="Závislá území">Závislá území</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[href$="Monarchie"]. <a href="/wiki/Monarchie" title="Monarchie">Monarchie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ monarchií\ v\ Africe"]. <a href="/wiki/Seznam_monarchi%C3%AD_v_Africe" title="Seznam monarchií v Africe">Afrika</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ monarchií\ v\ Evropě"]. <a href="/wiki/Seznam_monarchi%C3%AD_v_Evrop%C4%9B" title="Seznam monarchií v Evropě">Evropa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ monarchií\ v\ Asii"]. <a href="/wiki/Seznam_monarchi%C3%AD_v_Asii" title="Seznam monarchií v Asii">Asie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Seznam_monarchi%C3%AD_v_Oce%C3%A1nii&action=edit&redlink=1" class="new" title="Seznam monarchií v Oceánii (stránka neexistuje)">Oceánie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[href$="Commonwealth_realm"]. <a href="/wiki/Commonwealth_realm" title="Commonwealth realm">Commonwealth<br>realm</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[title="Seznam\ panovníků\ Nizozemska"]. <a href="/wiki/Seznam_panovn%C3%ADk%C5%AF_Nizozemska" title="Seznam panovníků Nizozemska">Panovníci Nizozemska</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Holandské\ království"]. <a href="/wiki/Holandsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD" title="Holandské království">Holandské království</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Spojené\ království\ nizozemské"]. <a href="/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_nizozemsk%C3%A9" title="Spojené království nizozemské">Spojené království nizozemské</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Dánsko - Total Errors: 7

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > span.navbox-titletext > a[href$="Monarchie"]. <a href="/wiki/Monarchie" title="Monarchie">Monarchie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ monarchií\ v\ Africe"]. <a href="/wiki/Seznam_monarchi%C3%AD_v_Africe" title="Seznam monarchií v Africe">Afrika</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ monarchií\ v\ Evropě"]. <a href="/wiki/Seznam_monarchi%C3%AD_v_Evrop%C4%9B" title="Seznam monarchií v Evropě">Evropa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Seznam\ monarchií\ v\ Asii"]. <a href="/wiki/Seznam_monarchi%C3%AD_v_Asii" title="Seznam monarchií v Asii">Asie</a>
/* failed to decorate */ .navbox.noprint[title="Monarchie"] > .mw-collapsed.navbox-navbox.autocollapse > tbody > tr:nth-child(9) > .navbox-group > .new <a href="/w/index.php?title=Seznam_monarchi%C3%AD_v_Oce%C3%A1nii&action=edit&redlink=1" class="new" title="Seznam monarchií v Oceánii (stránka neexistuje)">Oceánie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[href$="Commonwealth_realm"]. <a href="/wiki/Commonwealth_realm" title="Commonwealth realm">Commonwealth<br>realm</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Mistrovství_Evropy_ve_fotbale_1996 - Total Errors: 13

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="UEFA"]. <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Liga_mistr%C5%AF_UEFA_ve_futsalu&action=edit&redlink=1" class="new" title="Liga mistrů UEFA ve futsalu (stránka neexistuje)">Liga mistrů UEFA ve futsalu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Středoevropský\ pohár"]. <a href="/wiki/St%C5%99edoevropsk%C3%BD_poh%C3%A1r" title="Středoevropský pohár">Středoevropský pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Veletržní\ pohár"]. <a href="/wiki/Veletr%C5%BEn%C3%AD_poh%C3%A1r" title="Veletržní pohár">Veletržní pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_v%C3%ADt%C4%9Bz%C5%AF_nadn%C3%A1rodn%C3%ADch_fotbalov%C3%BDch_klubov%C3%BDch_sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD" title="Seznam českých vítězů nadnárodních fotbalových klubových soutěží">Seznam českých vítězů nadnárodních fotbalových klubových soutěží</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Německá\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Německá fotbalová reprezentace">Německo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Česká\ fotbalová\ reprezentace"]. <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Česká fotbalová reprezentace">Česko</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Francouzsk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Francouzská fotbalová reprezentace">Francie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Anglick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace" title="Anglická fotbalová reprezentace">Anglie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Mistrovství\ Evropy\ ve\ fotbale"]. <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale" title="Mistrovství Evropy ve fotbale">Mistrovství Evropy ve fotbale</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Seznam zápasů československé fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy">Seznam zápasů československé</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Seznam zápasů české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy">české fotbalové reprezentace na ME</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Cristiano_Ronaldo - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Bridgertonovi - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > small > a[title="d\:Q85748936"].extiw <a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q85748936" class="extiw" title="d:Q85748936">datové položky</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Nabarvené_ptáče - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > small > .extiw.extiw <a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q33101290" class="extiw" title="d:Q33101290">datové položky</a>
/* failed to decorate */ :root > span <span style="">Český lev</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Hřib_kovář - Total Errors: 34

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[style] > a[title="Biologická\ klasifikace"]. <a href="/wiki/Biologick%C3%A1_klasifikace" title="Biologická klasifikace">Vědecká klasifikace</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[style] > a[title="Biologická\ nomenklatura"]. <a href="/wiki/Biologick%C3%A1_nomenklatura#Binominální_nomenklatura_druhů" title="Biologická nomenklatura">Binomické jméno</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ibovit%C3%A9" title="Hřibovité">Hřibovité</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Aureoboletus)" title="Hřib (Aureoboletus)">Hřib (Aureoboletus)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Boletus)" title="Hřib (Boletus)">Hřib (Boletus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Buchwaldoboletus)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Buchwaldoboletus) (stránka neexistuje)">Hřib (Buchwaldoboletus)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Chalciporus)" title="Hřib (Chalciporus)">Hřib (Chalciporus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[title="Hřib\ \(Butyriboletus\)"]. <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Butyriboletus)" title="Hřib (Butyriboletus)">Hřib (Butyriboletus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Caloboletus)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Caloboletus) (stránka neexistuje)">Hřib (Caloboletus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Cyanoboletus)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Cyanoboletus) (stránka neexistuje)">Hřib (Cyanoboletus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_%C5%BElutokrvav%C3%BD&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib žlutokrvavý (stránka neexistuje)">Hřib žlutokrvavý</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(15) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Hemileccinum)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Hemileccinum) (stránka neexistuje)">Hřib (Hemileccinum)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Hortiboletus)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Hortiboletus) (stránka neexistuje)">Hřib (Hortiboletus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_lindov%C3%BD&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib lindový (stránka neexistuje)">Hřib lindový</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(19) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Imleria)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Imleria) (stránka neexistuje)">Hřib (Imleria)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Imperator)" title="Hřib (Imperator)">Hřib (Imperator)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Neoboletus)" title="Hřib (Neoboletus)">Hřib (Neoboletus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(25) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Pseudoboletus)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Pseudoboletus) (stránka neexistuje)">Hřib (Pseudoboletus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(27) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Rheubarbariboletus)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Rheubarbariboletus) (stránka neexistuje)">Hřib (Rheubarbariboletus)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Rubroboletus)" title="Hřib (Rubroboletus)">Hřib (Rubroboletus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(29) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_nar%C5%AF%C5%BEov%C4%9Bl%C3%BD&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib narůžovělý (stránka neexistuje)">Hřib narůžovělý</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(10) <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_st%C5%99edomo%C5%99sk%C3%BD&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib středomořský (stránka neexistuje)">Hřib středomořský</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Suillellus)" title="Hřib (Suillellus)">Hřib (Suillellus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(33) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Tylopilus)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Tylopilus) (stránka neexistuje)">Hřib (Tylopilus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(35) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Xerocomus)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Xerocomus) (stránka neexistuje)">Hřib (Xerocomus)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C5%99ib_(Xerocomellus)" title="Hřib (Xerocomellus)">Hřib (Xerocomellus)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_Redeuilh%C5%AFv&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib Redeuilhův (stránka neexistuje)">Hřib Redeuilhův</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(37) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_Sarnariho&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib Sarnariho (stránka neexistuje)">Hřib Sarnariho</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_suchomiln%C3%BD&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib suchomilný (stránka neexistuje)">Hřib suchomilný</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(39) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Leccinellum&action=edit&redlink=1" class="new" title="Leccinellum (stránka neexistuje)">Kozák (Leccinellum)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-group > a[href$="Leccinum"]. <a href="/wiki/Leccinum" title="Leccinum">Kozák a křemenáč<br>(Leccinum)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Lupenop%C3%B3rka&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lupenopórka (stránka neexistuje)">Lupenopórka</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > a[title="Šiškovec\ \(stránka\ neexistuje\)"].new <a href="/w/index.php?title=%C5%A0i%C5%A1kovec&action=edit&redlink=1" class="new" title="Šiškovec (stránka neexistuje)">Šiškovec</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=H%C5%99ib_(Lanmoa)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hřib (Lanmoa) (stránka neexistuje)">Hřib (Lanmoa)</a>

Mistrovství_světa_ve_fotbale_2022 - Total Errors: 7

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Mistrovství\ světa\ ve\ fotbale"]. <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale" title="Mistrovství světa ve fotbale">Mistrovství světa ve fotbale</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Kvalifikace_na_Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_2026&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 2026 (stránka neexistuje)">2026</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow.navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Seznam_v%C3%ADt%C4%9Bz%C5%AF_mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale" title="Seznam vítězů mistrovství světa ve fotbale">Seznam vítězů mistrovství světa ve fotbale</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow.navbox-abovebelow > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_MS" title="Seznam zápasů československé fotbalové reprezentace na MS">Seznam zápasů československé fotbalové reprezentace na MS</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow.navbox-abovebelow > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_MS" title="Seznam zápasů české fotbalové reprezentace na MS">Seznam zápasů české fotbalové reprezentace na MS</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow.navbox-abovebelow > a.:nth-child(7) <a href="/wiki/Seznam_rekord%C5%AF_mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale" title="Seznam rekordů mistrovství světa ve fotbale">Seznam rekordů mistrovství světa ve fotbale</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Karel_Höger - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Mistrovství_Evropy_ve_fotbale_2028 - Total Errors: 8

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[href$="UEFA"]. <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Liga_mistr%C5%AF_UEFA_ve_futsalu&action=edit&redlink=1" class="new" title="Liga mistrů UEFA ve futsalu (stránka neexistuje)">Liga mistrů UEFA ve futsalu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Středoevropský\ pohár"]. <a href="/wiki/St%C5%99edoevropsk%C3%BD_poh%C3%A1r" title="Středoevropský pohár">Středoevropský pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[title="Veletržní\ pohár"]. <a href="/wiki/Veletr%C5%BEn%C3%AD_poh%C3%A1r" title="Veletržní pohár">Veletržní pohár</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_v%C3%ADt%C4%9Bz%C5%AF_nadn%C3%A1rodn%C3%ADch_fotbalov%C3%BDch_klubov%C3%BDch_sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD" title="Seznam českých vítězů nadnárodních fotbalových klubových soutěží">Seznam českých vítězů nadnárodních fotbalových klubových soutěží</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Mistrovství\ Evropy\ ve\ fotbale"]. <a href="/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale" title="Mistrovství Evropy ve fotbale">Mistrovství Evropy ve fotbale</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Seznam zápasů československé fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy">Seznam zápasů československé</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Seznam_z%C3%A1pas%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9_fotbalov%C3%A9_reprezentace_na_mistrovstv%C3%AD_Evropy" title="Seznam zápasů české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy">české fotbalové reprezentace na ME</a>

Zuzana_Navarová - Total Errors: 2

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/And%C4%9Bl_(cena)" title="Anděl (cena)">Akademie populární hudby</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>

Volby_do_Evropského_parlamentu_v_Česku_2024 - Total Errors: 98

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Volby_v_%C4%8Cesku" title="Volby v Česku">Volby a referenda v Česku</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Volby\ v\ Česku"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky">Česká národní rada</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Volby\ v\ Česku"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky">Poslanecká sněmovna</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Volby\ v\ Česku"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Volby do Senátu Parlamentu České republiky">Senát</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Volby\ v\ Česku"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(9) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky" title="Volba prezidenta České republiky">Prezident</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Volby\ v\ Česku"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(11) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C4%8Cesku" title="Volby do Evropského parlamentu v Česku">Evropský parlament</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Volby_do_zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do zastupitelstev krajů v Česku (stránka neexistuje)">Krajská zastupitelstva</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Volby\ v\ Česku"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(15) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_zastupitelstev_obc%C3%AD_v_%C4%8Cesku" title="Volby do zastupitelstev obcí v Česku">Obecní zastupitelstva</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > th.navbox-title > .navbox-titletext.navbox-titletext > a[title="Volby\ do\ Evropského\ parlamentu"]. <a href="/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu" title="Volby do Evropského parlamentu">Volby do Evropského parlamentu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_1979&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu 1979 (stránka neexistuje)">1979</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu 1984 (stránka neexistuje)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Belgii_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Belgii 1984 (stránka neexistuje)">BE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_D%C3%A1nsku_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Dánsku 1984 (stránka neexistuje)">DK</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(3) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Francii_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Francii 1984 (stránka neexistuje)">FR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Irsku_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Irsku 1984 (stránka neexistuje)">IE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_It%C3%A1lii_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Itálii 1984 (stránka neexistuje)">IT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Lucembursku_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Lucembursku 1984 (stránka neexistuje)">LU</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Nizozemsku_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Nizozemsku 1984 (stránka neexistuje)">NL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C5%98ecku_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Řecku 1984 (stránka neexistuje)">GR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Spojeném království 1984 (stránka neexistuje)">UK</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(10) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Z%C3%A1padn%C3%ADm_N%C4%9Bmecku_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Západním Německu 1984 (stránka neexistuje)">WG</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_1989&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu 1989 (stránka neexistuje)">1989</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu 1994 (stránka neexistuje)">1994</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Belgii_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Belgii 1994 (stránka neexistuje)">BE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_D%C3%A1nsku_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Dánsku 1994 (stránka neexistuje)">DK</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(3) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Francii_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Francii 1994 (stránka neexistuje)">FR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Irsku_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Irsku 1994 (stránka neexistuje)">IE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_It%C3%A1lii_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Itálii 1994 (stránka neexistuje)">IT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Lucembursku_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Lucembursku 1994 (stránka neexistuje)">LU</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_N%C4%9Bmecku_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Německu 1994 (stránka neexistuje)">DE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Nizozemsku_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Nizozemsku 1994 (stránka neexistuje)">NL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Portugalsku_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Portugalsku 1994 (stránka neexistuje)">PT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(10) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C5%98ecku_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Řecku 1994 (stránka neexistuje)">GR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(11) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Spojeném království 1994 (stránka neexistuje)">UK</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(12) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_%C5%A0pan%C4%9Blsku_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Španělsku 1994 (stránka neexistuje)">ES</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-group.navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_1999&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu 1999 (stránka neexistuje)">1999</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Volby\ do\ Evropského\ parlamentu"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(13) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_2004" title="Volby do Evropského parlamentu 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(3) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_D%C3%A1nsku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Dánsku 2004 (stránka neexistuje)">DK</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Estonsku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Estonsku 2004 (stránka neexistuje)">EE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Gibraltaru_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Gibraltaru 2004 (stránka neexistuje)">UK (Gibraltar)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Irsku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Irsku 2004 (stránka neexistuje)">IE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_It%C3%A1lii_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Itálii 2004 (stránka neexistuje)">IT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(10) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_na_Kypru_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu na Kypru 2004 (stránka neexistuje)">CY</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(11) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Litv%C4%9B_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Litvě 2004 (stránka neexistuje)">LT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(12) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Loty%C5%A1sku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Lotyšsku 2004 (stránka neexistuje)">LV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(13) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Lucembursku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Lucembursku 2004 (stránka neexistuje)">LU</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(15) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_na_Malt%C4%9B_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu na Maltě 2004 (stránka neexistuje)">MT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(17) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Nizozemsku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Nizozemsku 2004 (stránka neexistuje)">NL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(18) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Polsku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Polsku 2004 (stránka neexistuje)">PL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(19) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Portugalsku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Portugalsku 2004 (stránka neexistuje)">PT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(20) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Rakousku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Rakousku 2004 (stránka neexistuje)">AT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(21) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C5%98ecku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Řecku 2004 (stránka neexistuje)">GR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(25) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_%C5%A0pan%C4%9Blsku_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Španělsku 2004 (stránka neexistuje)">ES</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.noprint[title="Volby\ do\ Evropského\ parlamentu"].navbox.noprint > .navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody. > tr.:nth-child(15) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_2009" title="Volby do Evropského parlamentu 2009">2009</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_2014" title="Volby do Evropského parlamentu 2014">2014</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Belgii_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Belgii 2014 (stránka neexistuje)">BE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Bulharsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Bulharsku 2014 (stránka neexistuje)">BG</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_D%C3%A1nsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Dánsku 2014 (stránka neexistuje)">DK</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Estonsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Estonsku 2014 (stránka neexistuje)">EE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Francii_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Francii 2014 (stránka neexistuje)">FR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Gibraltaru_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Gibraltaru 2014 (stránka neexistuje)">UK (Gibraltar)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Chorvatsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Chorvatsku 2014 (stránka neexistuje)">HR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(10) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Irsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Irsku 2014 (stránka neexistuje)">IE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(11) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_It%C3%A1lii_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Itálii 2014 (stránka neexistuje)">IT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(12) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_na_Kypru_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu na Kypru 2014 (stránka neexistuje)">CY</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(13) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Litv%C4%9B_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Litvě 2014 (stránka neexistuje)">LT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(14) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Loty%C5%A1sku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Lotyšsku 2014 (stránka neexistuje)">LV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(15) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Lucembursku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Lucembursku 2014 (stránka neexistuje)">LU</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(17) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_na_Malt%C4%9B_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu na Maltě 2014 (stránka neexistuje)">MT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(19) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Nizozemsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Nizozemsku 2014 (stránka neexistuje)">NL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(20) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Polsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Polsku 2014 (stránka neexistuje)">PL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(21) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Portugalsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Portugalsku 2014 (stránka neexistuje)">PT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(22) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Rakousku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Rakousku 2014 (stránka neexistuje)">AT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(23) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Rumunsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Rumunsku 2014 (stránka neexistuje)">RO</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(24) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C5%98ecku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Řecku 2014 (stránka neexistuje)">GR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(26) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Slovinsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Slovinsku 2014 (stránka neexistuje)">SI</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(27) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Spojeném království 2014 (stránka neexistuje)">UK</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > .new.new:nth-child(28) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_%C5%A0pan%C4%9Blsku_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Španělsku 2014 (stránka neexistuje)">ES</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(19) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_2019" title="Volby do Evropského parlamentu 2019">2019</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-group.navbox-group > a. <a href="/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_2024" title="Volby do Evropského parlamentu 2024">2024</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Belgii_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Belgii 2024 (stránka neexistuje)">BE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Bulharsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Bulharsku 2024 (stránka neexistuje)">BG</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_D%C3%A1nsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Dánsku 2024 (stránka neexistuje)">DK</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Francii_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Francii 2024 (stránka neexistuje)">FR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Chorvatsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Chorvatsku 2024 (stránka neexistuje)">HR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Irsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Irsku 2024 (stránka neexistuje)">IE</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(10) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_It%C3%A1lii_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Itálii 2024 (stránka neexistuje)">IT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(11) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_na_Kypru_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu na Kypru 2024 (stránka neexistuje)">CY</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(12) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Litv%C4%9B_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Litvě 2024 (stránka neexistuje)">LT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(16) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_na_Malt%C4%9B_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu na Maltě 2024 (stránka neexistuje)">MT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(18) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Nizozemsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Nizozemsku 2024 (stránka neexistuje)">NL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(19) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Polsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Polsku 2024 (stránka neexistuje)">PL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(20) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Portugalsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Portugalsku 2024 (stránka neexistuje)">PT</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(22) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_Rumunsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Rumunsku 2024 (stránka neexistuje)">RO</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(23) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C5%98ecku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu v Řecku 2024 (stránka neexistuje)">GR</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(25) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Slovinsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Slovinsku 2024 (stránka neexistuje)">SI</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(26) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_%C5%A0pan%C4%9Blsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Španělsku 2024 (stránka neexistuje)">ES</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(27) <a href="/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_%C5%A0v%C3%A9dsku_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Volby do Evropského parlamentu ve Švédsku 2024 (stránka neexistuje)">SE</a>

Letní_olympijské_hry_2024 - Total Errors: 6

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry" title="Olympijské hry">Olympijské hry</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Letní\ olympijské\ hry"]. <a href="/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry" title="Letní olympijské hry">Letní olympijské hry</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group.navbox-group > a[title="Seznam\ olympijských\ sportů"]. <a href="/wiki/Seznam_olympijsk%C3%BDch_sport%C5%AF" title="Seznam olympijských sportů">Sporty na LOH</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > .navbox-group.navbox-group > a[title="Zimní\ olympijské\ hry"]. <a href="/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry" title="Zimní olympijské hry">Zimní olympijské hry</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-group.navbox-group > a[title="Seznam\ olympijských\ sportů"]. <a href="/wiki/Seznam_olympijsk%C3%BDch_sport%C5%AF" title="Seznam olympijských sportů">Sporty na ZOH</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.noprint > table.navbox-navbox.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.noprint > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > a[href$="Pandemie_covidu-19"]. <a href="/wiki/Pandemie_covidu-19" title="Pandemie covidu-19">pandemii</a>

Jiřina_Bohdalová - Total Errors: 6

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.fn[style] > span.titul_před > a[href$="Magistr"]. <a href="/wiki/Magistr" title="Magistr">Mgr.</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_lev" title="Český lev">Český lev</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Cena_Th%C3%A1lie" title="Cena Thálie">Cena Thálie</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/T%C3%BDT%C3%BD" title="TýTý">TýTý</a>
/* failed to decorate */ :root > span <span style="">Český lev</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Autoritn%C3%AD_kontrola" title="Autoritní kontrola">Autoritní data</a>